MVO: gendergelijkheid

Gepubliceerd op:
17 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen aan economische empowerment van vrouwen. RVO zet zich in om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, werkgelegenheid te creëren en werkomstandigheden voor vrouwen te verbeteren.

Wereldwijd blijven vrouwen nog steeds achter bij mannen:

 • vrouwen zijn vaker slachtoffer van geweld;
 • vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk;
 • vrouwen werken vaker in de informele sector;
 • vrouwen hebben vaker te maken met slechtere arbeidsomstandigheden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en Nederlands beleid

Gendergelijkheid is doel 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan Nederland zich heeft verbonden. Gendergelijkheid komt daarnaast expliciet terug in doel 8, waarbij wordt gestreefd naar waardig werk voor mannen én vrouwen.

                   

Daarnaast is gendergelijkheid een belangrijk onderdeel van het beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is essentieel dat gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen gestimuleerd worden.

De economische positie van vrouwen versterken

Wat kunt u als ondernemer of organisatie zelf doen? De aanpak hangt altijd af van de context. Er bestaat geen one-size-fits-all-methode, maar belangrijke aandachtspunten voor het versterken van de economische positie van vrouwen zijn:

 • aanwezigheid van een vertrouwenspersoon;
 • aparte toiletten voor mannen en vrouwen, die niet te ver van de werkvloer zijn en genoeg privacy en goede verlichting bieden;
 • zorgen voor veilig vervoer van en naar werk;
 • mogelijkheid voor flexibele werktijden vanwege (onbetaalde) werkzaamheden naast het reguliere werk;
 • goede balans creëren in het aantal mannen en vrouwen, zowel in het management als op de werkvloer;
 • gelijk salaris betalen voor hetzelfde werk.
 • betrokkenheid van vrouwen en/of lokale vrouwenorganisaties in de stakeholderanalyse voorafgaand aan een project;
 • opstellen en handhaven van een integriteitsbeleid in het kader van (seksueel) geweld op de werkvloer.

 

 

Ranglijsten

 • Global Gender Gap report: jaarlijkse ranglijst van 153 landen over de voortgang op het gebied van gendergelijkheid. De onderzochte thema's zijn: economische participatie en kansen, toegang tot onderwijs, gezondheid en politieke participatie. Deze ranglijst is ontwikkeld door het World Economic Forum.
 • European Institute for Gender Equality Index: ranglijst van EU-lidstaten. Deze index is gebaseerd op cijfers van Eurostat en Eurofound.
 • Equileap rapport Gender Equality In The Netherlands (pdf): ranglijst van 100 leidende bedrijven op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer. Uitgevoerd door Equileap in opdracht van Women Win. De ranglijst is onderdeel van het ‘Building Bridges for Women’s Economic Empowerement’-programma dat gefinancierd is door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tools en links

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?