Jury

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

De jury kiest zowel in oneven als in even jaren de Kristalprijswinnaar uit de 3 genomineerde verslagen en geeft een toelichting in haar juryrapport. De jury kiest ook de winnaars van het meest communicatieve en meest innovatieve jaarverslag.

De jury die de top 3 van de Transparantiebenchmark beoordeelt en daaruit de winnaar van De Kristal-prijs kiest, bestaat uit de volgende leden:

  • Juryvoorzitter: Monika R. Milz
  • Lid: Martin Hoogendoorn
  • Lid: Petri Hofsté

Monika Milz (voorzitter)

Monika Milz heeft management- en bestuurservaring in de banksector. Zij heeft een Master Business Administration gevolgd in München, Rotterdam en Rochester, New York en een Bachelor Arbeidsmarktpolitiek & Personeelsbeleid.

Zij werkte 20 jaar bij ABN Amro en 10 jaar bij Rabobank Nederland, onder andere als hoofd HR Development, directeur Grootbedrijf en Directeur Generaal voor het klantsegment Midden & Kleinbedrijf. Sinds 1990 vervult zij toezicht- en adviesfuncties, waaronder ook het voorzitterschap van de Green Deal Board. Sinds 2011 is Monika Milz zelfstandig bestuursadviseur, toezichthouder en executive coach.

Martin Hoogendoorn

Martin Hoogendoorn (1959) is hoogleraar externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt voornamelijk ten behoeve van ESAA, onderdeel van de EUR Holding BV. Hij is betrokken bij het post-masteronderwijs voor aankomende registeraccountants en registercontrollers en bij diverse executive-opleidingen.

Verder is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA, die als doel heeft het signaleren van en rapporteren over de maatschappelijke vraagstukken die accountants bij hun werkzaamheden waarnemen. Eerder is hij bijna 25 jaar werkzaam geweest bij accountantsorganisatie EY, voornamelijk als partner vaktechniek.

Petri Hofsté

Petri Hofsté is op dit moment commissaris bij Achmea, Rabobank, Fugro en Kasbank en bestuurslid van de Stichting Nyenrode en de Vereniging Hendrick de Keyser.

Zij is bedrijfseconoom en registeraccountant en is na een carrière in de auditpraktijk van KPMG, ondermeer werkzaam geweest bij ABN AMRO als group controller en deputy CFO en als divisiedirecteur Toezicht banken bij DNB

Bent u tevreden over deze pagina?