Beoordelingscriteria

Gepubliceerd op:
1 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2023

De criteria voor de Transparantiebenchmark zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving omtrent maatschappelijke informatie.

Zo zijn bij het formuleren van de criteria de Sustainable Development Goals (SDGs), de EU richtlijn niet-financiële informatie (EUD NFI), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Corporate Governance Code, Natural Capital Protocol en de Climate-related Financial Disclosures en ketentransparantie meegenomen. Aandachtspunten zijn:

  • acties, daadkracht & inhoud
  • toekomstgerichtheid, met oog op continu verbeteringsproces
  • de context waarin een organisatie opereert; ook met betrekking tot strategische doelstellingen
  • connectiviteit

20 criteria

Om de tijdsdruk voor het invullen van de benchmark beperkt te houden, zijn er 20 criteria. De maximale score die een organisatie kan halen is 100 punten.

De puntenverdeling is zo ingericht, dat de inhoud van de verslaggeving zwaarder weegt dan de kwaliteit/opmaak. Van het totale puntenaantal is 65% voor het inhoudsgerichte normenkader en 35% voor het kwaliteitsgerichte normenkader.

Sectoren en relevante score

Op basis van een materialiteitsanalyse per sector en de MVO sector risico analyse zijn voor elke sector specifieke criteria opgesteld die een maximum van 5 punten kunnen opleveren. Hierdoor is er onderscheid tussen verschillende sectoren en de materiële aspecten die relevant zijn voor de specifieke sectoren.

Naast het toevoegen van sectorcriteria, kunnen organisaties er ook voor kiezen om bepaalde criteria ‘niet van toepassing’ te verklaren. De uitvoerder van de Transparantiebenchmark zal de toelichting hierop beoordelen en (bij akkoord) het betreffende criterium niet meenemen in de score.

Door het toevoegen van de optie ‘niet van toepassing’ kunnen niet alle organisaties de volledige 100 punten halen. Daarom werkt de Transparantiebenchmark met een relatieve/procentuele score waarbij het aantal behaalde punten gedeeld wordt door het maximaal te behalen aantal punten.

U vindt de beoordelingscriteria en het Deelnameprotocol van de Transparantiebenchmark op de documentenpagina.

Bent u tevreden over deze pagina?