MVO: Transparantie en verslaglegging

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
30 december 2011

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven open zijn over hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven worden daarom gestimuleerd om verslag uit te brengen over hun economische en sociale prestaties en wat zij doen op het gebied van milieu.

Volgens ondernemers helpt verslag uitbrengen over MVO hun bedrijf. Zo laten ze aan werknemers, klanten en opdrachtgevers zien dat ze serieuze en verantwoordelijke werkgevers en zakenpartners zijn.

OESO-richtlijnen voor verslaglegging

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van RVO gericht op internationaal ondernemen? Dan moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijft. Volgens de OESO-richtlijnen moet uw bedrijf minimaal informatie geven over:

 • de financiële resultaten en de bedrijfsresultaten van de onderneming;
 • de doelstellingen van de onderneming;
 • de belangrijkste aandeelhouders en de verdeling van het stemrecht. Het beleid voor loon en andere vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en de voornaamste bestuurders. Maar ook aanvullende informatie over deze leden. Bijvoorbeeld de kwalificaties, het selectieproces, andere bestuursfuncties in het bedrijfsleven en of elk lid door de raad als onafhankelijk wordt beschouwd;
 • transacties met andere organisaties;
 • belangrijke risicofactoren die u verwacht;
 • zaken die met werknemers of andere belanghebbenden te maken hebben;,
 • bestuursstructuur en –beleid van de onderneming. In het bijzonder de inhoud van een corporate governance code of beleid en de wijze waarop dit uitgevoerd wordt.

Aanvullende informatie kan bestaan uit:

 • verklaringen over waarden of gedragscodes en het beleid van de onderneming en hoe ze hiermee omgaan;
 • informatie over interne audits, risicobeheer en systemen voor het houden aan juridische bepalingen;
 • informatie over de relatie met werknemers en andere belanghebbenden.

Voor de volledige tekst van de OESO-richtlijn kunt u terecht op het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een onafhankelijk instituut dat algemene richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging heeft vastgesteld. Uw bedrijf kan deze richtlijnen gebruiken bij de communicatie over het succes van uw bedrijf via duurzaamheidsverslaggeving.
GRI heeft een handboek gemaakt om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te helpen bij het toepassen van de GRI-richtlijnen.

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van Nederlandse ondernemingen.

De Transparantiebenchmark geeft géén oordeel over de maatschappelijke prestaties. Een hoge score op de Transparantiebenchmark betekent dus niet dat een onderneming niet (meer) te maken heeft met maatschappelijke problemen, dilemma’s en onenigheden. De score laat zien hoe transparant een bedrijf is in de communicatie over MVO.
De criteria van de Transparantiebenchmark komen overeen met het Global Reporting Initiative, het Integrated Reporting Council, de OESO-richtlijnen en de EU-richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteit.

0-score transparantiebenchmark

Heeft een bedrijf een 0-score behaald (geen maatschappelijke verslaglegging) op de Transparantiebenchmark en wil het deelnemen aan een economische missie met een bewindspersoon? Dan gaat de overheid het gesprek aan met dit bedrijf. Lees meer over het IMVO-kader van economische missies met een bewindspersoon.

Kristalprijs

Aan het bedrijf met het meest transparante MVO-jaarverslag wordt de Kristalprijs uitgereikt. 

Lees meer over de Kristalprijs en de Transparantiebenchmark.

Vragen over MVO?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?