Nieuw schelpdierbeleid voor 2023-2033

Gepubliceerd op:
21 december 2023

Het nieuwe schelpdierbeleid Duurzame eiwitten uit Nederlandse schelpdieren (2023-2033) is in oktober 2023 gepubliceerd. De grootste veranderingen in dit beleid gaan over de uitgifte van nieuwe schelpdierrechten, hoe we omgaan met nieuwe soorten en over de mechanische kokkelvisserij. 

Dit en andere onderdelen van het nieuwe beleid werken we verder uit in een beleidsregel. Hierin staan richtlijnen over hoe we dit beleid verder uitvoeren. Deze beleidsregel maken we in de loop van 2024. Als we meer weten, passen we de website aan.

Nieuwe schelpdierrechten

Met het nieuwe beleid gaan we nieuwe schelpdierrechten anders uitgeven. In het oude beleid gaven we schelpdierrechten voor onbepaalde tijd uit. In het nieuwe beleid kunt u maximaal 12 jaar een nieuw visrecht voor schelpdiervisserij en/of schelpdierkweek gebruiken. Daarna kijken we wie dit recht krijgt voor de volgende 12 jaar.

Met het nieuwe beleid kunnen we dit recht ook opnieuw aan u geven. Heeft u bijvoorbeeld in deze 12 jaar veel geïnvesteerd? Of is er een algemeen belang? Dan kan dat invloed hebben of u in de volgende periode weer dat schelpdierrecht krijgt. We werken in de beleidsregel nog uit hoe dit precies werkt en wat we van u vragen.

Nieuwe schelpdiersoorten

In het nieuwe beleid staat hoe we omgaan met nieuwe kansrijke schelpdiersoorten. We bekijken per soort of visserij en/of kweek mogelijk is. Hier is altijd onderzoek voor nodig. Dit komt omdat we ook rekening moeten houden met de natuur, zoals de voedselvoorraad voor vogels. Als het kan, worden soorten opgenomen in de uitvoeringsregeling visserij.

In de beleidsregel werken we uit welke voorwaarden gelden als we nieuwe rechten uitgeven. En hoe we omgaan met experimenten met nieuwe soorten. Dit geldt ook voor de Filipijnse tapijtschelp. Deze is al opgenomen in de uitvoeringsregeling visserij, maar hiervoor moeten de onderzoeken nog worden afgerond. En we werken de voorwaarden nog uit in de beleidsregel.

Wilt u een aanvraag doen om op schelpdieren te vissen of ze te kweken? Dit kan pas als de beleidsregel er is. Als u eerder een aanvraag doet, kunnen we deze niet goedkeuren.

Mechanische kokkelvisserij in de Oosterschelde

Het plan is om de mechanische kokkelvisserij in de Oosterschelde voor altijd te stoppen. Als dit gebeurt, mag u in de Oosterschelde alleen nog handmatig op kokkels vissen. En reserveren we minimaal 95% van het kokkelbestand in de Oosterschelde voor de natuur. We werken dit ook verder uit in de beleidsregel.

Er wordt later een beslissing genomen over de toekomst van de mechanische kokkelvisserij in de Voordelta en de Westerschelde.

Meer weten

Wilt u meer weten over het nieuwe schelpdierbeleid? U vindt deze op de website van de Rijksoverheid
 

Bent u tevreden over deze pagina?