Vissen op schelpdieren

Gepubliceerd op:
8 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024

U heeft een vergunning of huurovereenkomst nodig om op schelpdieren te vissen. Het maximale aantal is bereikt. Daarom geven wij geen nieuwe meer uit. Zo houden we het schelpdierbestand op het juiste niveau. U mag de vergunning of huurovereenkomst wijzigen en meestal ook overdragen.

Nieuw schelpdierbeleid voor 2023-2033

Het nieuwe schelpdierbeleid Duurzame eiwitten uit Nederlandse schelpdieren (2023-2033) is in oktober 2023 gepubliceerd. U leest hier meer over op Nieuw schelpdierbeleid voor 2023-2033.

Kokkels

Als u met de hand op kokkels wil vissen, heeft u een handkokkelvergunning en een toestemming nodig. U mag uw vergunning overdragen aan een andere ondernemer. Alleen bedrijven mogen op kokkels vissen. Dit zijn de regels:

 • Uw bedrijf is ingeschreven bij KVK.
 • Alleen de gebruiker van de vergunning mag op kokkels vissen. Deze persoon is als bevoegd persoon ingeschreven bij KVK of is een werknemer van het bedrijf.
 • De naam en BSN van de gebruiker staan op de vergunning. Deze mag u aanpassen.
 • U houdt rekening met het visplan en de gesloten gebieden. De gesloten gebieden staan in het visplan.

Additionele handkokkelvisserij

De mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee is gestopt. Door deze sluiting mogen maximaal 10 mechanische kokkelvissers met de hand kokkels vissen met een additionele vergunning. Voor deze vergunning zijn de voorwaarden:

 • U mag deze niet overdragen.
 • U houdt rekening met het visplan en de gesloten gebieden.
 • U vangt elk jaar minimaal de helft van de gemiddelde vangst van alle additionele handkokkelaars. Als er weinig kokkels zijn, geldt dit niet.
 • U geeft elke maand uw vangst aan ons door. U stuurt dit naar vr@rvo.nl.

Gebruikt u de vergunning niet meer? Of vist u te weinig kokkels? Dan vervalt de vergunning.

Geef uw vangstregistratie door

U geeft uw vangstregistratie door in het elektronisch logboek aan boord. Heeft u een additionele handkokkelvergunning? Dan geeft u uw vangsten door in ERS en via e-mail. U leest meer over vangstregistratie op Visreis doorgeven vaartuigen van 12 meter of langer.

Mosselen

Heeft u een huurovereenkomst of vergunning voor mosselen? Dan mag u die overdragen aan een andere ondernemer.

U mag alleen vissen op mosselen en zeesterren tussen één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang. Ook moet het zicht meer dan 250 meter zijn. U mag ook vissen op feestdagen. 

Huurovereenkomst mosselperceel overdragen

Wij verhuren mosselpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. U mag uw huurovereenkomst overdragen aan een andere ondernemer. U vraagt dit bij ons aan via de knop hierboven.

Huurovereenkomst mosselhangcultuur

Het kweken van mosselen in een mosselhangcultuur gebeurt in een netwerk in een waterkolom. Het voordeel is dat er geen zand zit op de mosselen. Hangcultuurmosselen komen ook eerder in het seizoen op de markt.

U mag uw huurovereenkomst voor een mosselhangcultuur overdragen aan een andere ondernemer. Vraag dit bij ons aan via de knop hierboven.

Vergunning mosselzaadinvanginstallatie

Met een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) verstoort u de bodem minder dan met traditionele mosselzaadvangsten. U gebruikt deze in de beschutte delen van de Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Gebruik de MZI alleen in de aangewezen gebieden. Deze staan in het visplan.

Heeft u een vergunning voor een MZI? Dan mag u uw vergunning overdragen aan een andere ondernemer. U vraagt de wijziging bij ons aan via de knop hierboven.

Mosselzaad vissen in het voorjaar en najaar

U mag in het voorjaar en najaar alleen op mosselzaad vissen als er genoeg is gevallen. Er moet namelijk genoeg voedsel voor de vogels overblijven. Als er genoeg mosselzaad is gevallen, vraagt de producentenorganisatie een vergunning aan bij ons.

Heeft u een vergunning voor mosselzaadvissserij? Dan mag u uw vergunning overdragen aan een andere ondernemer. Vraag de wijziging bij ons aan via de knop hierboven.

Oesters

U mag op oesters vissen op percelen of op de vrije gronden. Dit is het viswater in de Oosterschelde waar geen percelen zijn. U heeft wel een huurovereenkomst of een vergunning en toestemming nodig. U mag alleen vissen op oesters en zeesterren tussen één uur voor zonsopgang en één uur na zonsondergang. Ook moet het zicht meer dan 250 meter zijn. U mag ook vissen op feestdagen.

Huurovereenkomst oesterpercelen overdragen

Wij verhuren 1.500 hectare aan oesterpercelen in de Oosterschelde en 550 hectare in het Grevelingenmeer. U heeft hiervoor een huurovereenkomst nodig. Dit is nodig om visrecht te krijgen voor:

 • oesterpercelen in het Grevelingenmeer
 • oesterbroedpercelen in de Oosterschelde
 • oesterpercelen in de Oosterschelde
 • geoptimaliseerde oesterpercelen in de Oosterschelde

U mag uw huurovereenkomst overdragen aan een andere ondernemer. U vraagt dit bij ons aan.

Vergunning en toestemming oestervisserij op de vrije gronden

U mag in de Oosterschelde op oesters vissen op de vrije gronden. Hiervoor heeft u een vergunning en een schriftelijke toestemming nodig.

Wij vernieuwen de vergunning elke 3 jaar. U hoeft hier niets voor te doen. U mag de vergunning overdragen aan een andere ondernemer. Deze ondernemer moet een ingeschreven vaartuig hebben. Dit vaartuig heeft een werkende black box aan boord.

Vergunning oesters reserveren

Heeft u (tijdelijk) geen ingeschreven vaartuig waaraan u uw vergunning kunt koppelen? Dan kunt u de vergunning reserveren. Dit kan voor maximaal 5 jaar. De vergunning blijft van u. Als de 5 jaar voorbij zijn, vervalt uw vergunning. Vraag de reservering bij ons aan.

Mesheften en zwaardschedes

U heeft een vergunning en schriftelijke toestemming nodig om te mogen vissen op mesheften en zwaardschedes. We vernieuwen deze elk jaar als er genoeg bestand is. U mag op verschillende plekken in de visserijzone en de Voordelta vissen op deze soorten. Houd wel rekening met de gesloten gebieden. Deze staan in het visplan.

U mag de vergunning overdragen naar een andere ondernemer. Deze ondernemer moet een vaartuig uit het MFL-segment hebben. U vraagt wijzigingen bij ons aan.

Strandschelpen

U mag op verschillende plekken in de visserijzone en de Voordelta vissen op strandschelpen. Dit mag alleen als u een vergunning heeft. U vist zoals in het visplan beschreven staat en houdt rekening met de gesloten gebieden.

U mag de vergunning overdragen naar een andere ondernemer. Deze ondernemer moet een vaartuig uit het MFL-segment hebben. U vraagt wijzigingen bij ons aan.

Toestemming rapen schelpdieren

Huurt u een mossel- of oesterperceel? En mag een ander van u schelpdieren rapen? Dan vraagt u hiervoor een schriftelijke toestemming bij ons aan. Stuur een e-mail naar vr@rvo.nl met:

 • de naam en het adres van de raper;
 • de soort schelpdieren die hij of zij mag rapen;
 • de periode waarin hij of zij mag rapen;
 • het perceel waarvoor u de toestemming aanvraagt. Gaat het om een deel van het perceel? Stuur dan de coördinaten van dit deel.

Als we uw aanvraag goedkeuren, sturen we u een e-mail met de toestemming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?