Over het O2LAB programma

Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022
Gepubliceerd op:
12 september 2022

De afgelopen jaren heeft het ondernemerschapsonderwijs zich flink ontwikkeld, met name in het hbo en mbo. Er is een groot onderwijsaanbod beschikbaar, maar de kwaliteit kan nog verder uitgebreid en verbeterd worden. Ook is dit onderwijs vaak nog niet structureel verankerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft met het O2LAB programma de ambitie om ondernemerschap en ondernemende vaardigheden in het onderwijs te versterken, te verankeren en toegankelijker te maken.

Doel O2LAB

De doelen van O2LAB zijn:

  • meer en betere ondernemers; 
  • meer werknemers met een ondernemende houding door training op gebied van ondernemende competenties eenvoudiger toegankelijk te maken;
  • ondernemerschapsonderwijs meer in te bedden in alle opleidingen; en 
  • de samenwerking en structuren die daarvoor nodig zijn te versterken.

Welke effecten wil O2LAB bereiken? 

  1. Ondernemerschapsonderwijs krijgt meer prioriteit van bestuurders in het onderwijs, 
  2. Ondernemerscompetenties worden meer gezien als belangrijke skills voor jongeren.
  3. Ondernemerschapsonderwijs is vaker dan nu ingebed in de (vak) opleidingen. 
  4. Ondernemerschapsonderwijs vindt vaker plaats in een ondernemende setting. Dat betekent dat leerlingen en studenten vaker en meer praktijkgericht, levensecht onderwijs krijgen met betrokkenheid van externe partijen, zoals bedrijven. 
  5. In ondernemerschapsonderwijs werken onderwijsinstellingen en bedrijfsleven beter en structureler samen zodat het onderwijs aansluit op de praktijk. 

O2LAB werkwijze

O2LAB bouwt voort op al bestaande initiatieven. We zetten ons als netwerkpartner in om partijen te verbinden en de krachten te bundelen. We agenderen en zorgen voor inhoudelijke strategie ontwikkeling. Het O2LAB team maakt zichtbaar, faciliteert kennisuitwisseling, agendeert en verbindt actoren die elkaar niet vanzelfsprekend vinden. En in de regionale O2LAB hubs en landelijk zetten we in op het delen van kennis, best practices en geleerde lessen om zo knelpunten te verminderen.

Doelgroepen O2LAB

Organisaties, onderwijsinstellingen die actief zijn met ondernemerschapsonderwijs en andere organisaties die het verder kunnen brengen zoals als MKB Nederland, VSNU, hbo, MBO Raad, departementen, de regionale O2LAB Hubs en expertgroepen die in ondernemerschapsonderwijs actief zijn.

Het O2LAB team

Team O2LAB
Adviseur E-mailadres
Nicoline Breed nicoline.breed@rvo.nl
Jeroen Fredriks jeroen.fredriks@rvo.nl
Jorick Houtkamp jorick.houtkamp@rvo.nl
Frans Donders frans.donders@rvo.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de O2Lab nieuwsbrief.

Bent u tevreden over deze pagina?