Voorwaarden Winactie workshop Ondernemende Minds-model O2LAB

Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2021
Gepubliceerd op:
21 mei 2021

Voor de Winactie workshop Ondernemende Minds-model zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.    De actie heeft als doel docenten en andere onderwijsprofessionals kennis te laten maken met het Ondernemende Minds-model en het bijbehorende testje en dit toe te passen in hun ondernemerschapsonderwijs. 
2.    Deelname aan de actie is mogelijk door inzending volgens de wijze zoals opgenomen op de deelnameformulier van de win-actie. 
3.    Door de inzending gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. 

Organisatie
4.    De actie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Loting en deelname
5.    De actie betreft een loting onder alle inzendingen die op tijd ontvangen zijn door RVO en compleet ingevuld zijn.
6.    Meedoen kan uitsluitend door het volledig invullen van het deelnameformulier. Onvolledige inzendingen en inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meegenomen in de loting. 
7.    Sluitingsdatum voor deelname is 21 juni 2021 om 0:00 uur. 
8.    Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor (medewerkers van) regulier bekostigde onderwijsinstellingen.
9.    Het is van belang dat van te voren overleg is geweest met het betrokken team over de deelname aan de winactie. Op die manier wordt er intern draagvlak gecreëerd voor deelname aan de workshop. 
10.    Deelname aan de actie is gratis.
11.    RVO verneemt na afloop graag over de ervaring met de workshop en eventuele plannen die het opleverde. Als een soort tegenprestatie, stelt RVO het op prijs als het deelnemende team dit zichtbaar maakt op een manier die ook aansprekend is voor collega-scholen. Denk aan een artikel ‘post’, blog of vlogje. Dat kan zowel door de winnende partij als door RVO onder de aandacht worden gebracht. RVO zal dit bijvoorbeeld communiceren via haar nieuwsbrief en website.

Prijs
12.    In totaal is er 1 workshop Ondernemende Minds-model van Young Works te winnen. Het aantal deelnemers aan de workshop is maximaal 15.
13.    De winnaar ontvangt uiterlijk 5 juli 2021 persoonlijk bericht. De winnaar dient daarna z.s.m. enkele data in 2021 door te geven waarop Young Works de workshop kan geven. De workshop moet nog in 2021 afgenomen worden.

Slotbepalingen
14.    De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. RVO mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van winnaars vermelden op rvo.nl. De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet langer gebruikt dan nodig en daarna verwijderd.
15.    RVO en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
16.    RVO behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
17.    Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunnen per e-mail (o2lab@rvo.nl) worden gesteld, zo lang de winactie loopt. 

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?