Octrooirapporten

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2021
Gepubliceerd op:
24 oktober 2012

In opdracht van overheidsinstanties doorzoeken onze statistici (inter)nationale octrooidatabanken om de effecten van innovatiebeleid te bepalen.

De rapporten zijn openbaar toegankelijk.

Betekenis van octrooirapporten

Octrooien geven een goed beeld van innovatieve activiteit van een land, branche en/of organisatie in een bepaalde technologie. Octrooi-informatie is dan ook bijzonder geschikt om de effecten van innovatiebeleid te meten. Het geeft ook een beeld van toekomstige technische ontwikkelingen. Die indicatiefunctie loopt vaak vele jaren vooruit voordat een nieuw product op de markt komt.

Hoe?

Wij maken voor ons onderzoek gebruik van internationale octrooidatabanken waarin meer dan 70 miljoen octrooidocumenten zijn opgeslagen. Dat maakt het mogelijk om op basis van octrooistatistiek de positie van Nederland te vergelijken met die van andere landen.

Wat maakt onze werkwijze uniek?

Wij verzamelen de onderzoeksgegevens op onafhankelijke wijze, hebben geen zakelijk belang en stellen de studies gratis beschikbaar. Daarnaast hebben wij de benodigde technische expertise in huis om de juiste selecties te maken binnen de octrooigegevens.

Octrooirapporten per thema

Overzicht van octrooirapporten over octrooistatistieken binnen het thema 'Regio/landen':

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?