Overzicht octrooiformulieren

Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024
Gepubliceerd op:
17 oktober 2012

De onderstaande formulieren en documenten bieden ondersteuning bij het aanvragen van een octrooi, een wijzigingsverzoek of een topografie van een halfgeleiderproduct.

U kunt de pdf's het beste eerst opslaan op uw eigen computer en openen via Adobe Acrbat Reader. Lees hoe u problemen met het openen van pdf's oplost.

Formulieren voor het aanvragen van een octrooi, een verzoek voor onderzoek naar de stand van de techniek of verklaring licentiebereidheid vindt u op mijn.rvo.nl.

Downloads

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?