Docent, student of onderzoeker

Gepubliceerd op:
1 juli 2014
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

U bent docent, onderzoeker of student in het hoger onderwijs of een onderzoeksinstituut, of u werkt aan de valorisatie van kennis (*).

*Voldoet u niet aan deze omschrijving? Maak een andere keuze.

Kennis is bescherming waard. Op welke manieren is dat mogelijk? Hoe kunt u gepubliceerde octrooien van anderen gebruiken als bron van informatie en inspiratie?
Ook bij het vermarkten van kennis ('valorisatie') is kennis over industriële eigendoms- (of IE-)rechten onmisbaar. Speciaal voor kennisinstellingen heeft Octrooicentrum Nederland een aantal producten en diensten.

Lesmateriaal

Voor docenten heeft Octrooicentrum Nederland standaard lesmateriaal beschikbaar dat zij kunnen gebruiken in hun onderwijsprogramma. Er zijn verschillende pakketten, toegespitst op de studierichting zoals technische en economische opleidingen. Voor studenten in het hoger onderwijs is er de module 'Octrooien!

Gastcolleges, webinars en workshops

Medewerkers van Octrooicentrum Nederland of specialisten van andere organisaties geven maatwerk colleges of webinars en workshops over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld zoeken naar octrooipublicaties in bepaalde gebieden van de techniek, intellectueel eigendom bij (het beginnen met) een onderneming, innovatie- of technologiemanagement, kennis- en technologiebescherming.

Octrooispel

OCTRO en Het Octrooispel zijn interactieve managementgames voor onderzoekers, docenten en studenten in wo en hbo en kennisinstellingen, en ondernemers. De deelnemers gaan de uitdaging aan om van hun uitvinding een winstgevend product te maken. Medewerkers van Octrooicentrum Nederland begeleiden de deelnemers.

Ondersteuning studentbedrijven

Octrooicentrum Nederland ondersteunt studentbedrijven die vallen onder de Stichting Jong Ondernemen bij het opstellen van een octrooiaanvraag.

Technology Transfer Offices (TTO's)

Onderzoekers kunnen voor ondersteuning op IE-gebied in de regel terecht bij het TTO van hun kennisinstelling. Voor de valorisatie van ontwikkelde kennis werkt Octrooicentrum Nederland samen met de TTO's van alle kennisinstellingen. Wanneer de productontwikkeling het karakter heeft van een onderneming, kan een onderzoeker of student bij Octrooicentrum Nederland mogelijk terecht als (startend) mkb-er.

Werken in het intellectueel eigendom?

In de sector van octrooien, merken, modellen en ander intellectueel eigendom zijn verschillende beroepen. Bekijk het overzicht met in het Frans en het Engels een korte algemene omschrijving per beroep op de site van het Luxemburgse L'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL).

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?