Auteursrecht en naburige rechten

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2021
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Door het maken van een origineel letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, heeft u meteen bescherming onder het auteursrecht.

Naburige rechten komen onder meer toe aan uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidopnamen, filmproducenten en omroeporganisaties.

Auteursrecht

Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen, bouwwerken, apps en software.

U krijgt het auteursrecht automatisch op het moment dat u het werk maakt. U moet wel kunnen aantonen dat u als eerste het werk heeft gecreëerd. Het werk is beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Deze periode begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de maker van het werk is overleden. Auteursrecht krijgt u zonder kosten en de bescherming geldt wereldwijd.

Datumregistratie (via i-DEPOT of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen.
Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet.

Naburige rechten

Met naburige rechten zijn bijvoorbeeld beschermd: een uitvoering door een acteur of musicus van het werk van een ander, een beeld- of geluidopname of een uitzending.

De naburige rechten hoeft u niet aan te vragen, u heeft ze automatisch als u het werk maakt. U heeft de rechten gratis en wereldwijd voor 50 jaar. Voor opnamen van een uitvoerend musicus en de muziekproducent geldt een termijn van 70 jaar. Beide perioden starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de uitvoering heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over de naburige rechten vindt u ook op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen.
De naburige rechten zijn geregeld in de Wet van de naburige rechten.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?