Auteursrecht en naburige rechten

Gepubliceerd op:
15 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2021

Door het maken van een origineel letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, heeft u meteen bescherming onder het auteursrecht.

Naburige rechten komen onder meer toe aan uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidopnamen, filmproducenten en omroeporganisaties.

Auteursrecht

Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen, bouwwerken, apps en software.

U krijgt het auteursrecht automatisch op het moment dat u het werk maakt. U moet wel kunnen aantonen dat u als eerste het werk heeft gecreëerd. Het werk is beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Deze periode begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de maker van het werk is overleden. Auteursrecht krijgt u zonder kosten en de bescherming geldt wereldwijd.

Datumregistratie (via i-DEPOT of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen.
Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet.

Naburige rechten

Met naburige rechten zijn bijvoorbeeld beschermd: een uitvoering door een acteur of musicus van het werk van een ander, een beeld- of geluidopname of een uitzending.

De naburige rechten hoeft u niet aan te vragen, u heeft ze automatisch als u het werk maakt. U heeft de rechten gratis en wereldwijd voor 50 jaar. Voor opnamen van een uitvoerend musicus en de muziekproducent geldt een termijn van 70 jaar. Beide perioden starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de uitvoering heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over de naburige rechten vindt u ook op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen.
De naburige rechten zijn geregeld in de Wet van de naburige rechten.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 1)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?