Bedrijfsgeheim

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet te achterhalen is hoe het werkt? Dan is geheimhouding een goed alternatief voor een octrooi.

Naast uitvindingen kunt u allerlei bedrijfsinformatie en know-how als bedrijfsgeheim beschermen. Bijvoorbeeld fabricagemethoden, recepten, klantbestanden en onderzoeksgegevens.

Geheimhouden of octrooieren

Is door buitenstaanders niet te achterhalen hoe uw product of proces werkt? Dan kunt u kiezen voor geheimhouding. Bijvoorbeeld als u een nieuwe machine heeft ontwikkeld die afgeschermd tussen fabrieksmuren blijft staan.

Geheimhouding is soms te combineren met andere beschermingsvormen. Zo kunt u van een digitaal systeem de hardware beschermen door een octrooi, de software door het auteursrecht en kan data een bedrijfsgeheim zijn.

Een belangrijk verschil met een octrooi is dat een octrooi altijd openbaar wordt gemaakt na maximaal anderhalf jaar. Hiervoor krijgt u het recht om anderen te verbieden uw uitvinding te gebruiken. Bij bedrijfsgeheimen is er geen tijdslimiet aan de bescherming verbonden, terwijl een octrooi maximaal 20 jaar bescherming geeft. Voor een bedrijfsgeheim is geen aanvraag of registratie nodig, zoals wel het geval is bij een octrooi.

3 voorwaarden

Bedrijfsinformatie of kennis is te beschermen als bedrijfsgeheim onder 3 voorwaarden:

 1. de informatie is geheim in die zin dat het niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk, en
 2. de informatie moet handelswaarde hebben. D.w.z. het geeft u commercieel voordeel omdat het geheim is, en
 3. u hebt redelijke maatregelen genomen om het bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.

Hoe bescherm ik mijn bedrijfsgeheim?

Juist bij de derde maatregel, de geheimhouding, kan het mis gaan. Voorbeelden van beschermingsmaatregelen zijn:
 • fysieke beveiliging, zoals afgesloten archieven en markering van documenten;
 • ICT-beveiliging, bijvoorbeeld met beveiligingssoftware, wachtwoorden en versleuteling.
 • het opslaan van uw bedrijfsgeheim in een digitale kluis (bijvoorbeeld via het i-DEPOT )
 • informeren en opleiden van medewerkers en d.m.v. een geheimhoudingsclausule en concurrentiebeding in arbeidscontracten;
 • geheimhoudingsclausules in contracten met zakenpartners.

Lees meer over het actief beschermen van bedrijfsgeheim.

Zorg daarnaast voor bewijs van uw bedrijfsgeheim. Maak een gedetailleerde beschrijving van de inhoud ervan, documenteer alles goed en leg vast vanaf welke datum u dit bedrijfsgeheim heeft. Dat kan bijvoorbeeld met een datumregistratie (via i-DEPOT of notarisakte).

Juridische stappen

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze wet biedt ondernemers meer beschermingsmogelijkheden om tegen inbreuk op hun bedrijfsgeheim op te treden. Dus als u kunt aantonen dat iemand uw bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. Zo kunt u bij de rechter terecht voor:

 • een verbod dat een ander uw bedrijfsgeheim openbaar maakt;
 • een verbod van de productie van of handel in producten die gemaakt zijn met behulp van uw bedrijfsgeheim;
 • beslaglegging op inbreuk makende producten of het aan u afgeven van deze producten;
 • het terugroepen, uit handel nemen of vernietigen van deze producten;
 • schadevergoeding;
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.  

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
 • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?