Hulp bij het zoeken naar octrooien

Laatst gecontroleerd op:
4 september 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2011

Het zoeken in octrooiregisters en octrooidatabank Espacenet is niet eenvoudig. Wij helpen u graag met zoekadviezen, workshops en webinars.

Zoeken in Espacenet

Er zijn verschillende octrooidatabases online beschikbaar. Espacenet is de vrij toegankelijke database van het Europees Octrooibureau, is up-to-date en heeft een zeer goede dekking van alle internationale publicaties. Espacenet is eenvoudig te gebruiken, maar het is aan te raden uzelf in te lezen in het essentiële gebruik van classificaties en het opzetten van een zoekstrategie. 

Lees meer over zoeken met classificatiecodes

Zoekadvies

Een Zoekadvies helpt u gericht te zoeken in de octrooidatabase. Wij zoeken voor u de classificatiecodes voor de techniek waarin u geïnteresseerd bent. Die kunt u gebruiken om zelf te gaan zoeken in Espacenet.

Lees meer over zoekadvies

Workshops en webinars

Interesse in een workshop over zelf zoeken in octrooidatabanken? Laat het ons weten via ons interesseformulier. Een dergelijke workshop helpt u bij het doen van een eigen octrooionderzoek. U leert zoeken, analyseren en interpreteren van de resultaten. 

Ook organiseren we geregeld een webinar over zoeken naar octrooien in de databank Espacenet. Bekijk het agendaoverzicht om te zien wanneer dit webinar wordt gehouden en meld u aan.

Ook het Europees Octrooibureau (European Patent Office) verzorgt regelmatig trainingen. Enkele tips:

Afspraak met een octrooiadviseur voor mkb en startende ondernemingen

Het kan zijn dat u niet weet welke rol octrooi-informatie voor uw bedrijf kan spelen. Daarnaast heeft u misschien meer vragen over intellectueel eigendom die u ook wilt bespreken. In dat geval kunt u een gesprek met een octrooiadviseur aanvragen. Al onze octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met de adviseurs kunt spreken over uw idee of uitvinding.

Voordat u contact zoekt is het goed om zelf wel al een zoekpoging te hebben gedaan. Dat stelt u in staat om gerichtere vragen te stellen waardoor het contact een grotere meerwaarde heeft. Probeer daarom eerst altijd zelf eens te zoeken.

Contact met publieksvoorlichting

Bij de publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland kunt u terecht met vragen over octrooien en gerelateerde zaken.Bel 088 042 40 02 of octrooicentrum@rvo.nl.

Octrooigemachtigden en andere commerciële partijen 

De voorlichting van Octrooicentrum Nederland is gratis en onafhankelijk. De diensten als IE-gesprekken, workshops en zoekproducten zijn erop gericht om u voor te lichten over strategisch gebruik van octrooien en andere intellectueel eigendomsrechten. Wel kent onze voorlichting een beperking: naast een beperking in tijd stopt het bij het geven van advies. Voor advies kunt u terecht bij octrooigemachtigden en commerciële zoekbureaus.

Deze commerciële partijen doen octrooionderzoek tegen betaling. Daarnaast heeft u octrooigemachtigden nodig om een gedegen octrooiaanvraag te doen. De voorlichting van Octrooicentrum Nederland helpt u een weloverwogen stap richting deze commerciële partijen te maken.

Meer informatie over octrooigemachtigden vindt u op de site van de beroepsorganisatie van alle Nederlandse octrooigemachtigden.

Octrooi-informatiespecialisten

Voor bedrijven waarbij octrooi-onderzoek structureel wordt ingebed in de bedrijfsvoering, is het interessant om contact te zoeken met de Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON).

WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt. Naast bedrijven en instellingen zijn ook octrooiverlenende instanties en (octrooi)informatie leveranciers lid van WON.

WON biedt een platform om allerhande zaken rondom octrooien en gerelateerde informatie te bespreken. Het onderhoudt contacten met zusterorganisaties in andere landen.

Meer informatie vindt u op de website van de WON.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?