Hulp bij het zoeken naar octrooien

Gepubliceerd op:
15 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2022

Het zoeken in octrooiregisters en octrooidatabank Espacenet is niet eenvoudig.

Wij helpen u graag met zoekadviezen en workshops.

Zoeken in Espacenet

Er zijn verschillende octrooidatabases online beschikbaar. Espacenet is de vrij toegankelijke database van het Europees Octrooibureau, is up-to-date en heeft een zeer goede dekking van alle internationale publicaties. Espacenet is eenvoudig te gebruiken, maar het is aan te raden uzelf in te lezen in het essentiële gebruik van classificaties en het opzetten van een zoekstrategie. 

Lees meer over zoeken met classificatiecodes

Zoekadvies

Een Zoekadvies helpt u gericht te zoeken in de octrooidatabase. Wij zoeken voor u de classificatiecodes voor de techniek waarin u geïnteresseerd bent. Die kunt u gebruiken om zelf te gaan zoeken in Espacenet.

Lees meer over zoekadvies.

Workshops en webinars

Regelmatig geeft Octrooicentrum Nederland de workshop 'Zelf op zoek in octrooidatabases' De workshop helpt onderzoekers bij het doen van een eigen octrooionderzoek. U leert zoeken, analyseren en interpreteren van de resultaten.
Tevens hebben we webinars over zoeken naar octrooien in Espacenet  en het beter begrijpen van zoekresultaten in Espacenet.

Ook het Europees Octrooibureau (European Patent Office) verzorgt regelmatig trainingen. Enkele tips:

Contact met publieksvoorlichting

Bij de publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland kunt u terecht met vragen over octrooien en gerelateerde zaken. Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 1) of octrooicentrum@rvo.nl.

Afspraak met een octrooiadviseur voor mkb en startende ondernemingen

Het kan zijn dat u niet weet welke rol octrooi-informatie voor uw bedrijf kan spelen. Daarnaast heeft u misschien meer vragen over intellectueel eigendom die u ook wilt bespreken. In dat geval kunt u een gesprek met een octrooiadviseur aanvragen. Al onze octrooimedewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat u vrij met de adviseurs kunt spreken over uw idee of uitvinding.

Octrooigemachtigden en andere commerciële partijen 

De voorlichting van Octrooicentrum Nederland is gratis en onafhankelijk. De diensten als IE-gesprekken, workshops en zoekproducten zijn erop gericht om u voor te lichten over strategisch gebruik van octrooien en andere intellectueel eigendomsrechten. Wel kent onze voorlichting een beperking: naast een beperking in tijd stopt het bij het geven van advies. Voor advies kunt u terecht bij octrooigemachtigden en commerciële zoekbureaus.
Deze commerciële partijen doen octrooionderzoek tegen betaling. Daarnaast heeft u octrooigemachtigden nodig om een gedegen octrooiaanvraag te doen. De voorlichting van Octrooicentrum Nederland helpt u een weloverwogen stap richting deze commerciële partijen te maken.

Meer informatie over octrooigemachtigden vindt u op de site van de beroepsorganisatie van alle Nederlandse octrooigemachtigden. 

Octrooi-informatiespecialisten

Voor bedrijven waarbij octrooi-onderzoek structureel wordt ingebed in de bedrijfsvoering, is het interessant om contact te zoeken met de Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON).
WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt. Naast bedrijven en instellingen zijn ook octrooiverlenende instanties en (octrooi)informatie leveranciers lid van WON.
WON biedt een platform om allerhande zaken rondom octrooien en gerelateerde informatie te bespreken. Het onderhoudt contacten met zusterorganisaties in andere landen.
Meer informatie vindt u op de website van de WON.

Hoe verder?

Voor u contact zoekt met Octrooicentrum Nederland, is het goed om zelf wel al zoekpogingen te hebben gedaan. Dat stelt u in staat om gerichtere vragen te stellen waardoor het contact een grotere meerwaarde heeft. Probeer daarom eerst altijd zelf eens te zoeken.

Vragen over Octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 1)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?