Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Gepubliceerd op:
27 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
12 mei 2023

Ouderen willen en kunnen goed langer zelfstandig thuis blijven wonen met passende zorg of ondersteuning. Dan moet de woonruimte wel geschikt zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning en voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte. Dit is vaak een lokale opgave voor gemeenten, corporaties en zorgaanbieders waarbij het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) ondersteunt.

Het OWZ is sinds 1 januari 2023 onderdeel van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA).

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?