Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Gepubliceerd op:
27 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2022

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen. Maar daar moeten de woonruimte en de woonomgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.

Ondersteuning

Het OWZ helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook kan het OWZ helpen bij het maken van een plan van aanpak of het aangaan van prestatieafspraken.

Vraag of verzoek indienen bij het OWZ

Wilt u gebruik maken van het ondersteuningsteam? Stuur dan uw vraag of verzoek naar het e-mailadres: wonenzorg@rvo.nl. Daarna nemen wij contact met u op. Tijdens een oriënterend gesprek onderzoeken wij uw vraag en bekijken wij of wij u hiervoor een oplossing kunnen bieden. Dat kan met een kort mondeling of schriftelijk antwoord, met het organiseren van een eenmalige kosteloze sessie of met een intakegesprek voor een ondersteuningstraject.

Kosten ondersteuningstraject

Het intakegesprek is gratis. De inzet van het ondersteuningsteam op een traject is maximaal 80 uur. Het Rijk vergoedt hiervan 2/3 van de kosten tot een maximum van € 8.000. U (mogelijk in combinatie met andere partijen) draagt zodoende 1/3 van de kosten bij tot maximaal € 4.000 inclusief btw.

De digitale OWZ-instrumentenkoffer

De OWZ-experts maken bij hun ondersteuning gebruik van zelfontwikkelde methodieken. Dit 'gereedschap' stellen ze via het OWZ beschikbaar. Zo kunt u hier zelf mee aan de slag gaan. Zie digitale OWZ-instrumentenkoffer.

Ook de praktijkverhalen over enkele OWZ-trajecten zijn in deze koffer te vinden. In de praktijkverhalen komen de gemeenten, woningbouwcorporaties en/of zorgaanbieders aan het woord.

Deze koffer blijven we vullen, dus kom geregeld langs.

Als het gebruik van deze instrumenten vragen oproept, neem dan contact op met het OWZ. Stuur ons dan een e-mailbericht.

Team OWZ

Bekijk de pagina Experts wonen en zorg en maak kennis met onze experts.

Achtergrond

Het OWZ komt voort uit de Actielijn Wonen, onderdeel van het programma ‘Langer thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bevat onder andere ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, de Taskforce Wonen en Zorg en het Programma Wonen en Zorg van Platform31 met kenniscommunities, onderzoek, publicaties en best practices.

Vragen over OWZ?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?