Samen vissen op het IJsselmeer

Gepubliceerd op:
13 maart 2024

Op het IJsselmeer mogen beroepsvissers samen vissen. U vist dan op een ander vaartuig dan uw hoofdvaartuig. Wilt u dit doen? Geef dit in uw visplan door.

Wat is samen vissen?

Samen vissen betekent dat u mag vissen op een ander vissersvaartuig dan uw hoofdvaartuig. Het hoofdvaartuig staat op uw vergunning. U kunt samen met een collega-visser op pad gaan met zijn of haar vaartuig. Dit kan interessant zijn omdat:

  • u brandstofkosten kunt delen;
  • u samen kunt werken;
  • het vaartuig van uw collega voor sommige vistuigen beter is uitgerust.

Het vissersvaartuig waarmee u samen vist, heet het gezamenlijke vaartuig.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden voor het samen vissen.

Tijdens het samen vissen gebruikt u uw eigen vergunning op het gezamenlijke vaartuig. U mag niet de vergunning van uw collega gebruiken.

  • Alle vissers die samen vissen moeten hetzelfde gezamenlijke vaartuig doorgeven.
  • De vergunninghouder van de vergunning en van de vistuigen die worden gebruikt is aan boord tijdens de visserij. 
  • U houdt rekening met de verboden vistuigcombinaties. Ook als u verschillende vergunning gebruikt door samen vissen. U mag sommige vistuigen niet tegelijk gebruiken. U leest wat de verboden combinaties zijn op Beroepsvisserij op het IJsselmeer.
  • U mag met de aangepaste vergunning een jaar samen vissen. Wilt u dit blijven doen? Dan geeft u dit opnieuw door.

De voorschriften en beperkingen van de vergunningen blijven hetzelfde. Deze vindt u op uw vergunning.

Hoe ziet samen vissen er in de praktijk uit? 

Is uw vaartuig het gezamenlijke vaartuig? Dan mag u met uw eigen vergunning vissen. En uw collega met zijn of haar vergunning op uw vaartuig. U mag niet met de vergunning van uw collega vissen.

Gaat u samen vissen met uw collega, en gebruikt deze zijn of haar vergunning? Dan moet deze collega ook aan boord zijn van het gezamenlijke vaartuig.

Als er niet samen gevist wordt, kunnen u en uw collega ook nog met het eigen hoofdvaartuig vissen.

Vistuigen

Vist uw collega bijvoorbeeld met een aalhoekwant en u met een staand net? Dan mag u deze niet tegelijk gebruiken. Dit is een verboden combinatie.

Hoe regel ik het samen vissen?

U geeft het samen vissen elk jaar door in uw individuele visplan. U geeft hierin aan met wie u samen vist en op welk vaartuig. Bent u lid van Producentenorganisatie (PO) IJsselmeer? Dan geeft u dit visplan aan de organisatie door. Als u geen lid bent stuurt u dit naar ons.

U kunt maar één gezamenlijk vaartuig opgeven. Alle vissers die samen vissen moeten hetzelfde gezamenlijke vaartuig doorgeven. Wij zetten dit vaartuig op uw vergunning. U mag dan een jaar samen vissen met dit gezamenlijke vaartuig. De periode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Vist u niet samen? Dan gebruikt elke visser zijn of haar eigen hoofdvaartuig.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?