Beroepsvisserij op het IJsselmeer

Laatst gecontroleerd op:
26 juni 2024
Gepubliceerd op:
3 juni 2021

Voor beroepsvissers zijn er regels voor vissen op het IJsselmeer, Markermeer of IJmeer. Wij willen een gezonde visstand houden. Daarom krijgt niet iedereen een vergunning. Het maximum aantal vergunningen is bereikt. We geven geen nieuwe meer uit.

Vergunning voor het vissen

Heeft u een vergunning om te vissen op het IJsselmeer? Dan sturen wij u elk jaar rond 1 juli uw nieuwe vergunning. Deze heeft u nodig om te mogen vissen met één of meer van deze vistuigen:

 • grote fuik
 • schietfuik
 • spieringfuik
 • aaskuil
 • aalhoekwant
 • aalkist
 • zegen
 • staand net type 1 en 2

U heeft een vergunning en een schriftelijke toestemming nodig om te vissen op het IJsselmeer. Als u een vergunning heeft, krijgt u ook een schriftelijke toestemming. Op de vergunning staat met welke vistuigen u mag vissen.

Vergunning wijzigen of overdragen

U kunt uw adres of vissersvaartuig op uw vergunning wijzigen. Ook mag u uw vergunning overdragen aan een andere ondernemer.

Vergunning hoort bij de vergunninghouder

Een vergunning hoort bij de vergunninghouder. Uw vaartuig is ook aan deze vergunning gekoppeld. Welk vistuig u mag gebruiken hangt af van welke vistuigen op uw vergunning staan. Hierop kunnen een of meerdere vistuigen staan. Klopt het vaartuig of de vergunninghouder niet? Dan kunt u de vergunning niet gebruiken. U mag de vergunning van een andere vergunninghouder niet gebruiken, omdat uw naam hier niet op staat.

Vergunninghouder moet aan boord zijn

De vergunninghouder moet altijd aan boord zijn van het vissersvaartuig als er met zijn of haar vergunning wordt gevist. Sinds 2022 staat dit voor de volledigheid ook op uw vergunning. Dit geldt als u alleen gaat vissen, maar ook als u samen gaat vissen.

Vissen met staand netten, aalhoekwanten en spieringfuiken in Natura 2000-gebieden

Wilt u vissen u met hoge en/of lage staande netten, aalhoekwanten of spieringfuiken? Dat mag alleen als u ook een Omgevingsvergunning heeft. U kunt de Omgevingsvergunning niet bij ons aanvragen. Het ligt aan het vistuig waar u deze vergunning aanvraagt:

 • Staand net type 1 (hoge netten, zwarte merken): u vraagt de vergunning aan bij uw provincie.
 • Staand net type 2 (lage netten, oranje merken): u vraagt de vergunning aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Stuur een e-mail naar natuurvergunningen@minlnv.nl.
 • Aalhoekwant: u vraagt de vergunning aan bij uw provincie.
 • Spieringfuiken: u vraagt de vergunning aan bij uw provincie. Op dit moment mag u niet vissen op spiering.

Cultuurhistorische visserij

Cultuurhistorische visserij is een speciale vorm van vissen. Organisaties laten met traditionele vaar- en vistuigen zien hoe men vroeger viste. Wilt u een demonstratie doen op het IJsselmeer? Of wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Op Cultuurhistorische visserij op het IJsselmeer leest u hoe u dat doet. 

Vissersvaartuig registreren

Heeft u een vaartuig dat u nog niet heeft geregistreerd? Doe dit voordat u gaat vissen op het IJsselmeer. Lees meer hierover op Uw vissersvaartuig registeren.

Samen vissen

Op het IJsselmeer mogen beroepsvissers samen vissen. Dat betekent dat u mag vissen op een ander vissersvaartuig dan uw hoofdvaartuig. Wij krijgen hier vaak vragen over. Daarom leggen we op Samen vissen op het IJsselmeer graag de regels uit en geven wij u extra informatie.

Gebruik vistuig melden

Wisselt u van vistuig tijdens het visseizoen? Dan meldt u dit minimaal 48 uur voor u gaat vissen. Bent u lid van de PO IJsselmeer? Dan meldt u daar uw vistuig aan. U doet dit door een e-mail te sturen naar secretariaat@vissersbond.nl.

Bent u geen lid van de PO IJsselmeer? Dan meldt u bij ons met welk vistuig u gaat vissen. Stuur een e-mail naar vr@rvo.nl. Voor elk type vistuig doet u een aparte melding. Deze vistuigen zijn:

 • grote fuiken
 • schietfuiken
 • aalhoekwant en aaskuil
 • aalkistje en aaskuil
 • staande netten hoog (type 1)
 • staande netten laag (type 2)
 • zegen

Aan- en afmelden zegenvisserij 

Voordat u gaat vissen met een zegen meldt u dit bij ons. Doe dit minimaal 48 uur voordat u gaat vissen. Meldt u een zegendag af? Dan doet u dit vóór 10:00 uur op die dag. Vertel ook waarom u niet gaat vissen. Stuur uw aan- of afmelding naar vr@rvo.nl.

Merken voor vistuigen IJsselmeer

Vist u met vistuigen op het IJsselmeer? Dan heeft u merken nodig. Zonder merken aan uw vistuigen mag u niet vissen. Het kan gebeuren dat u merken kwijtraakt of ze onleesbaar zijn. Wilt u deze vervangen? Op Merken voor vistuigen IJsselmeer vervangen leest u hoe u dat doet.

Gesloten tijden vistuigen IJsselmeer

U mag niet het hele jaar met vistuigen op het IJsselmeer vissen. Zo zorgen we voor een gezonde visstand.

De gesloten tijden voor vistuigen zijn:

 • Grote fuik: van 1 januari tot en met 30 april.
 • Staand net: van 16 maart tot en met 30 juni.
 • Zegen: van 16 maart tot en met 31 oktober.
 • Schietfuik binnenvisserij: van 1 oktober tot en met 30 april.
 • Aalhoekwant: van 1 november tot en met 11 april.
 • Aalkistje: van 1 november tot en met 11 april.
 • Aalhoekwant of het aalkistje niet in het weekend. Dat is van vrijdagmiddag 16.00 uur tot de daaropvolgende maandagmorgen 8:00 uur.
 • Aaskuil van 1 november tot en met 11 april, van donderdag zonsondergang tot de daaropvolgende maandag 8:00 uur en dagelijks van zonsondergang tot de daaropvolgende morgen 8:00 uur.

Beroepsvissers mogen van 1 september tot 1 december niet vissen met aalvistuigen. In sommige gevallen mag dit wel. U heeft dan een ontheffing nodig. Op Ontheffingen kust- en binnenwateren leest u hoe u een ontheffing aanvraagt.

Verboden vistuigcombinaties

Om de visstand te beschermen, mag u sommige vistuigen niet tegelijk gebruiken. Dit noemen we verboden vistuigcombinaties. Dit staat in de voorschriften van uw vergunning IJsselmeervisserij.

Welke vistuigcombinaties zijn verboden?

In de tabel ziet u welke combinaties verboden zijn.

Verboden vistuigcombinaties
Vistuigcombinaties Grote fuiken, schietfuiken Aalhoekwant en aaskuil Aalkistjes en aaskuil Staand net Zegen
Grote fuiken, schietfuiken - Niet toegestaan Niet toegestaan Wel toegestaan, behalve in juli Wel toegestaan
Aalhoekwant en aaskuil Niet toegestaan - Niet toegestaan Niet toegestaan De periodes waarin u deze vistuigen gebruikt, vallen niet samen.
Aalkistjes en aaskuil Niet toegestaan Niet toegestaan - Niet toegestaan De periodes waarin u deze vistuigen gebruikt, vallen niet samen.
Staand net Wel toegestaan, behalve in juli Niet toegestaan Niet toegestaan - U mag niet tegelijk vissen met een zegen en een staand net als u lid bent van de Producentenorganisatie IJsselmeer.
Zegen Wel toegestaan De periodes waarin u deze vistuigen gebruikt, vallen niet samen. De periodes waarin u deze vistuigen gebruikt, vallen niet samen. U mag niet tegelijk vissen met een zegen en een staand net als u lid bent van de Producentenorganisatie IJsselmeer. -

Ook verboden bij samen vissen

Deze verboden vistuigcombinaties gelden ook als u samen gaat vissen. Houd dus ook rekening met de vistuigen van de collega-visser met wie u samen vist.

Vistuigen van een collega gebruiken

Wilt u met één of meerdere vistuigen van een andere vergunninghouder vissen? Dat kan alleen als u de vistuigen koopt of huurt. Gebruikt u op uw vaartuig vistuigen met een vismerknummer van een andere visser? En is deze visser niet op het vaartuig? Dan kan dit bij een controle gevolgen hebben.

Schubvisvangst doorgeven Wageningen Marine Research

Vangt u schubvis? En gebruikt u daarvoor staande netten, grote fuiken of een zegen? Dan geeft u uw vangst door aan de Wageningen Marine Research (WMR). Zij gebruiken de gegevens voor onderzoek en advies. Op Visserij op schubvis doorgeven leest u hoe u uw vangst doorgeeft.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wetten en regels voor beroepsvisserij op het IJsselmeer? Bekijk dan de Uitvoeringsregeling visserij.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?