Ontheffingen kust- en binnenwateren

Gepubliceerd op:
31 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 september 2023

Vissers op de kust- en binnenwateren hebben te maken met de Visserijwet. U heeft een ontheffing nodig om hier te mogen vissen. Beroepsvissers, onderzoeksbureaus, waterschappen en Sportvisserij Nederland kunnen bij ons een ontheffing visserij aanvragen. Hiermee mag u wel vissen.

Ontheffing binnenwateren

Bent u beroepsvisser en vist u op de binnenwateren? Dan kunt u bij ons een ontheffing voor vissen op het binnenwater aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u:

 • een speciaal vistuig wilt testen;
 • een water moet afvissen;
 • wilt vissen met aangepaste vistuigen in de gesloten periode aalvisserij.

U stuurt een topografische kaart mee met uw aanvraag. Hierop heeft u het viswater waar u gaat vissen duidelijk aangegeven.

Afvissen binnenwateren

U kunt een afvisontheffing aanvragen als u

 • in opdracht een water leegvist;
 • vissen verplaatst naar een water dichtbij. Bijvoorbeeld voor bouwwerkzaamheden.

U mag alleen een ontheffing aanvragen als u geregistreerd staat als beroepsvisser op de binnenwateren.

Deze ontheffing geldt niet tijdens de gesloten periode aalvisserij van 1 september tot en met 30 november. Krijgt u opdracht om in deze periode af te vissen? Dan heeft u naast een ontheffing afvissen ook een ontheffing gesloten periode aal nodig. Kijk voor het aanvragen hiervan op deze pagina bij Ontheffing gesloten periode aalvisserij.

Aanvraag ontheffing afvissen

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • uw bewijs registratie beroepsvisser op de binnenwateren;
 • waarom de afvissing nodig is;
 • welke vistuigen u voor het afvissen gebruikt en hoeveel;
 • waar u gaat afvissen;
 • naar welk water de vissen gaan;
 • voor wie u de afvissing uitvoert.

Ontheffing kust- en binnenwateren

Alleen beroepsvissers mogen vissen met beroepsvistuigen.

Onderzoek en monitoring kust- en binnenwateren

Doet u wetenschappelijk onderzoek en monitoring in de kust- of binnenwateren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit is een ontheffing voor maximaal één jaar. Bij onderzoek langer dan één jaar, vraagt u elk jaar een ontheffing aan. Deze organisaties kunnen de ontheffing onderzoek en monitoring aanvragen:

 • onderzoeksbureaus
 • waterschappen
 • Sportvisserij Nederland

Aanvraag ontheffing onderzoek en monitoring

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • naam, adres en woonplaats;
 • gegevens van KVK;
 • wat u gaat onderzoeken;
 • de periode waarin het onderzoek gebeurt;
 • hoelang het onderzoek duurt;
 • welke vistuigen u bij het onderzoek gebruikt en hoeveel;
 • in welke wateren u onderzoek doet: kustwater, binnenwater of IJsselmeer;
 • op welke soorten u vist en of dit ook ondermaatse vis kan zijn;
 • of u gaat vissen in wateren in de gesloten tijd in verband met dioxines;
 • voorbeelden van onderzoeken die u al eerder heeft gedaan.

Gebruik aangepaste aalvistuigen in de gesloten periode

Vist u met aangepaste aalvistuigen op wolhandkrab en noordzeekrab? En doet u dit in de gesloten periode voor aalvisserij? Dan is hiervoor een speciale ontheffing. Netviswerk vraagt de ontheffing hiervoor bij ons aan. Beroepsvissers kunnen de ontheffing via Netviswerk gebruiken. Werkt u mee aan het projectplan van Netviswerk? Dan mag u in de periode die in de ontheffing staat met aangepaste aalvistuigen vissen. Door aanpassingen aan het aalvistuig kan aal ontsnappen, maar krab niet. Schietfuiken, grote fuiken en aalkubben hebben onder andere deze aanpassingen:

 • een netwerk met mazen van minimaal 6 cm doorsnede;
 • of een ontsnappingspijp van minimaal 6 cm doorsnede.

Ontheffing voor overzetten van aal (Paling over de dijk)

De aal is een trekvis. Deze vissen zwemmen van de zee naar zoet water (rivieren en sloten), of andersom. Onderweg komen ze veel obstakels tegen waar ze niet doorheen of langs kunnen. Hierdoor kunnen ze niet verder trekken, of ze gaan zelfs dood. Obstakels zijn bijvoorbeeld sluizen, waterkrachtcentrales en gemalen.

Waterbeheerders zijn druk bezig om deze obstakels toegankelijk te maken voor vissen. Maar dit duurt lang. Een tijdelijke oplossing is het vangen van de vissen aan de ene kant van het obstakel en ze overzetten naar de andere kant. Zo kunnen zoveel mogelijk volwassen alen (schieralen) naar de zee trekken.

Normaal gesproken moet u gevangen aal altijd terugzetten in hetzelfde water. Om de aal in een ander water (aan de andere kant van het obstakel) over te zetten, heeft u dus een ontheffing nodig.

Voorwaarden en aanvragen ontheffing overzetten aal

De Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) vraagt de ontheffing voor u aan bij ons. Zij organiseert het project Paling over de dijk. Wilt u aal overzetten? Neem dan contact op met DUPAN.

Dit zijn de voorwaarden waar een aanvraag voor ontheffing aan moet voldoen:

 • Het overzetten van aal is nuttig op die plek. De aal moet naar zee kunnen trekken. Wageningen Marine Research heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste migratieknelpunten. Deze staan in het rapport Inventarisatie knelpunten voor schieraalmigratie in Nederland.
 • De plek waar u de aal loslaat is niet ver van waar u deze heeft gevangen.
 • Een onafhankelijke controleur is aanwezig als u de aal overzet.
 • U weet zeker dat iedereen die aal overzet een ontheffing heeft. En geen regels van de ontheffing heeft overtreden.
 • U mag de aal overzetten van de visrechthebbende van het water.

U kunt de schieraal het beste overzetten van 1 september tot 1 december. Dan trekken de schieralen naar zee. Maar het mag ook op een ander moment.

Ontheffing onderzoek met aalvistuigen gesloten periode aalvisserij

U mag op de binnenwateren en het IJsselmeer niet vissen met aalvistuigen van 1 september tot en met 30 november. Doet u onderzoek met aalvistuigen in deze tijd? Of gaat u in deze periode afvissen? Dan heeft u hiervoor een extra ontheffing nodig. Deze ontheffing vraagt u aan naast de ontheffing onderzoek of ontheffing afvissen.

In de kustwateren, het zeegebied en de Visserijzone mag u niet vissen met aalvistuigen van 1 september tot en met 29 februari. U kunt nog wel onderzoek doen naar aal of aalvistuigen gebruiken voor onderzoek. U moet de gevangen alen direct levend terugzetten in hetzelfde water. Vist u gericht op aal voor uw onderzoek? Of vist u met aalvistuigen en vangt u onbedoeld aal in deze periode? Dan mag u deze alen niet meenemen voor verder onderzoek.

Deze organisaties en personen mogen een ontheffing aanvragen:

 • onderzoeksbureaus
 • waterschappen
 • beroepsvissers die gaan afvissen
 • Sportvisserij Nederland

Aanvraag ontheffing gesloten periode aalvisserij

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • naam, adres en woonplaats;
 • gegevens bij KVK;
 • waarom het onderzoek in de gesloten periode moet gebeuren;
 • wat het nut van het onderzoek is;
 • welke vistuigen u bij het onderzoek gebruikt en hoeveel;
 • hoelang het onderzoek duurt;
 • wat de locaties van het onderzoek zijn.

De locaties van het onderzoek geeft u aan in de tekst en op een kaartje.

Inhuren beroepsvissers voor onderzoek gesloten periode aalvisserij

Huurt u beroepsvissers in voor onderzoek tijdens de gesloten periode aalvisserij? Dan stuurt u met de aanvraag de volgende gegevens van de beroepsvissers mee:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • KVK-nummer
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op onderdeel 45: Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De verklaring mag aan het begin van de onderzoeksperiode niet ouder zijn dan 2 jaar.

Wetten en regels

U leest meer over ontheffingen Visserijwet in:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?