Gesloten periode aalvisserij

Gepubliceerd op:
1 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 december 2023

Het gaat niet goed met de hoeveelheid aal in de natuur. Daarom is het belangrijk om deze vissoort te beschermen. Dit doen we bijvoorbeeld met een periode waarin het verboden is om op aal te vissen. Zo kan aal naar de paaigronden zwemmen om zich voort te planten.

Er zijn verschillende regels voor de binnenwateren en voor de zee- en kustwateren. Op Overzicht zee-, kust- en binnenwateren vindt u een kaart met de verschillende gebieden.

Binnenwateren

In de binnenwateren is de aalvisserij een van de belangrijkste vormen van visserij. Hier geldt elk jaar een gesloten periode voor de visserij op aal. Van 1 september tot en met 30 november mag u niet met aalvistuigen vissen in de binnenwateren.

Welke vistuigen zijn verboden?

U mag in de gesloten periode geen aalvistuigen gebruiken. Ook niet als u met deze vistuigen vist op kreeften of Chinese wolhandkrabben. Het gaat om deze vistuigen:

 • aaldogger
 • aalfuik
 • aalhoekwant
 • aalkistje
 • aalzegen
 • ankerkuil
 • electrovisapparaat
 • peur
 • visfuik
 • elk ander vistuig dat voor de aalvisserij wordt gebruikt

U haalt deze vistuigen voor de start van de gesloten periode uit het water. Deze vistuigen mag u niet bij u hebben. Dit geldt op het water, maar ook in de buurt van het water.

IJsselmeer

Op het IJsselmeer geldt voor sommige aalvistuigen nog een andere gesloten periode. Die komt boven op de gesloten periode van september tot en met november. Op Beroepsvisserij op het IJsselmeer leest u welke vistuigen u niet mag gebruiken.

Zee- en kustwateren

In de zee- en kustwateren wordt minder gericht op aal gevist dan in de binnenwateren. Veel vissers in de zee- en kustwateren gebruiken aalvistuigen om op andere soorten te vissen, zoals zeekreeften en krabben. Soms vangen ze dan ook aal.

Om de aal te beschermen, geldt ook hier elk jaar een gesloten periode voor het gebruik van aalvistuigen. Deze periode liep eerst elk jaar van 1 september tot en met 30 november. Vanaf 2023 zijn er in deze wateren 3 extra gesloten maanden voor het gebruik van aalvistuigen bijgekomen. De extra gesloten periode in de zee- en kustwateren is van 1 december 2023 tot en met 29 februari 2024. In 2024/2025 mag u niet op aal vissen van 1 december 2024 tot en met 28 februari 2025. U mag dan niet vissen met aalvistuigen in de kustwateren, het zeegebied en de Visserijzone.

Welke vistuigen zijn verboden?

U mag in de gesloten periode geen aalvistuigen gebruiken. Ook niet als u met deze vistuigen vist op andere soorten. Het gaat om deze vistuigen:

 • aaldogger
 • aalfuik
 • aalhoekwant
 • aalkistje
 • aalzegen
 • ankerkuil
 • electrovisapparaat
 • peur
 • visfuik
 • elk ander vistuig dat voor de aalvisserij wordt gebruikt

U haalt deze vistuigen voor de start van de gesloten periode uit het water. Deze vistuigen mag u niet bij u hebben. Dit geldt op het water, maar ook in de buurt van het water.

Ontheffing voor aalvistuigen in de gesloten periode

In sommige gevallen mag u in deze gesloten periode toch vissen met aalvistuigen. Bijvoorbeeld als u onderzoek doet met aalvistuigen of een water gaat afvissen. U heeft hiervoor wel een ontheffing van ons nodig. U leest hier meer over op Ontheffingen kust- en binnenwateren.

Bent u tevreden over deze pagina?