Vangstopgave aal

Gepubliceerd op:
3 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
1 september 2023

Bent u beroepsvisser en vist u op aal (paling) in de binnenwateren? Geef dan elke week door waar u vist en hoeveel u vangt. Doe de opgave uiterlijk de dinsdag na de week van de vangst. Elk jaar van 1 september tot en met 30 november mag u niet vissen met aalvistuigen.

Aal is een beschermde vissoort. De Europese Unie (EU) houdt in de gaten hoeveel aal er in de Europese wateren is. U geeft elke week door hoeveel aal u heeft gevangen. Wij sturen deze informatie door naar de EU.

Wekelijkse vangstopgave

Geef uw vangst elke week uiterlijk de dinsdag na de week van de vangst door. Dit kan tot 24:00 uur. Geef uw vangst op tijd door. Zo voorkomt u een boete. Voor de opgave geldt het volgende:

  • U geeft aan waar u die week heeft gevist en hoeveel kilogram aal u heeft gevangen.
  • U geeft aan met welk type en met hoeveel vistuig(en) u heeft gevist.
  • Wij hebben de vangstgebieden bepaald voor het opgeven van uw aalvangst. Op het formulier van de vangstopgave maakt u een keuze tussen de verschillende vangstgebieden.
  • U telt alle vangsten van één vangstgebied bij elkaar op. U doet dit per vistuig.
  • Doe de opgave ook als u niet gevist heeft. U geeft dan op dat u niet heeft gevist.
  • Heeft u wel gevist, maar niets gevangen? Dan geeft u op dat u 0 kilogram heeft gevangen.

U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig om uw vangstopgave te doen. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Vangstopgave aal controleren

Deed u digitaal uw vangstopgave aal? U kunt de registratie controleren in Mijn dossier. Uw vangstopgave aal staat onder Registraties > Aalvangsten. Ziet u de opgave staan? Dan hebben wij deze goed ontvangen.

Vangstopgave aanpassen

Wilt u uw (voorlopige) vangstopgave aanpassen? Dat kan tot één week na uw (voorlopige) opgave. U moet dan wel de gegevens voor alle vangstgebieden van die week opnieuw invullen.

Tijdelijk niet vissen

Gaat u een bepaalde tijd niet vissen? Dan kunt u dat vooraf aangeven in de opgave. Kies de weken waarin u niet vist en geef aan dat u dan niet actief bent.

Gesloten periode aalvisserij

Beroepsvissers op de binnenwateren mogen niet vissen met aalvistuigen van 1 september tot en met 30 november. Zo zorgen we voor een gezonde aalstand. Op Gesloten periode aalvisserij vindt u meer informatie. U leest hier ook meer over de gesloten periode voor de kust- en zeewateren.

Gevangen aal terugzetten

Vangt u aal als bijvangst met een ander vistuig dan een aalvistuig? Dan zet u de aal direct terug in hetzelfde water. Sportvissers moeten gevangen aal altijd terugzetten.

Vangstopgave aal in de kust- en zeewateren

Vist u op aal in de kust- en zeewateren? Ook dan doet u vangstopgave. U gebruikt hiervoor uw logboek. Op Vangstregistratie leest u welk logboek u gebruikt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?