Fraude en integriteitsschending

Gepubliceerd op:
3 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2020

Het aanpakken van (vermoedens) van fraude en integriteitsschending is een belangrijk onderwerp voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Elke vorm van fraude is maatschappelijk onaanvaardbaar, omdat uiteindelijk de belastingbetaler wordt gedupeerd. Dit ondermijnt het vertrouwen in de overheid. RVO voert daarom een actief beleid om fraude en integriteitsschending aan te pakken én te voorkomen.

Vermoedens van fraude of integriteitsschending melden

Heeft u een vermoeden van fraude of integriteitsschending? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt dit ook anoniem doen. Wij stellen de betrokken partij(en) niet op de hoogte van uw melding. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk.

Fraudeonderzoek

RVO neemt fraudemeldingen serieus en kan een fraudeonderzoek instellen. Wij stellen zowel de melder als de onderzochte partij niet op de hoogte van het onderzoek en de hieruit volgende resultaten. Het gaat hier niet alleen om zeer gevoelige informatie, ook belemmering van een strafrechtelijk onderzoek moet worden voorkomen.

Als uit een fraudeonderzoek blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, doet RVO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Gebruik van (persoons)gegevens

Bij een fraudeonderzoek kan RVO gebruik maken van uw (persoons)gegevens. Daarnaast kan RVO uw gegevens opnemen in het M&O-register (voluit: departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies). Voor meer informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft, kunt u ons privacybeleid raadplegen.

M&O-register

RVO gaat bij de uitvoering uit van het principe van 'verantwoord vertrouwen' en past daarbij het 'zero tolerance-beleid' toe. Dit betekent dat wij meer vertrouwen op de door u verstrekte gegevens en dat er meer verantwoordelijkheid van u als aanvrager wordt verwacht. Bij een schending van dit vertrouwen treedt RVO op. Het M&O-register is voor ons een middel om bij te houden welke partijen ons vertrouwen hebben geschonden.

Het doel van het M&O-register is onrechtmatige besteding van subsidiegeld voorkomen. In het register worden gegevens opgenomen van partijen waarbij misbruik of oneigenlijk gebruik is geconstateerd, zodat wij bij nieuwe (subsidie)aanvragen kunnen controleren of de partij eventueel een risico vormt. Op deze manier geven wij invulling aan onze maatschappelijke doelstelling.

Niet alleen rechtspersonen, maar ook natuurlijke personen kunnen worden geregistreerd. In principe blijven de gegevens vanaf het moment van registratie 3 jaar in het register staan.

Bent u tevreden over deze pagina?