Onze organisatie

Gepubliceerd op:
14 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023

Wij dragen bij aan duurzame welvaart. Welvaart die voldoet aan de behoeften en ambities van vandaag en de economische en natuurlijke bronnen voor morgen bewaakt.

Daarom werken we elke dag hard aan 3 belangrijke transities: de klimaat- en energietransitie, de overgang naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem én het realiseren van een toekomstbestendige en digitale economie. 

RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Doelgroepen

Ondernemers en organisaties zijn ons vertrekpunt. Een duurzame welvaart werkt alleen als we het samen doen. Daarom stimuleren we investeringen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wij weten wat er speelt bij onze ondernemers en dat nemen we mee in alle gesprekken die we met opdrachtgevers en ondernemers hebben.

Ons netwerk

We werken al jaren vanuit een verbindende positie. Bij RVO bekijken we vragen van alle mogelijke hoeken zodat we altijd het beste antwoord vinden. Integraal denken, noemen we dat. We kijken anders en zien meer. Meer kansen, meer mogelijkheden, meer samenwerkingen en uiteindelijk meer impact.

RVO wereldwijd

Wij willen een excellente dienstverlener zijn. Daarom pakken wij de verbindende rol tussen partijen op verschillende niveaus. Ons speelveld gaat voorbij de grenzen van Nederland. Wij zijn wereldwijd actief. In ons werk brengen we overheden, ondernemers, organisaties, keten- en samenwerkingspartners dichter bij elkaar. Zodat we samen de samenleving duurzamer maken.

Lees meer over ons netwerk en onze uitgelichte partners

Onze medewerkers

De verbinding tussen onze mensen is het allerbelangrijkste. We zoeken elkaar op en wisselen ideeën uit. Want alleen zo ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden die onze ondernemers, beleidsmakers en RVO zelf verder helpen. Wij werken vanuit gelijkwaardigheid en veiligheid. Bij ons kun je zijn wie je bent.

Binnen RVO kennen we verschillende medewerkersnetwerken. Dat zijn: JongRVO, League RVO, EigenAardig, het Roze Netwerk en Kleur-Rijk. Deze netwerken zijn opgericht door de medewerkers van RVO en zijn er voor alle collega’s die uniek zijn in bijzonderheden, talenten en belangen. Ze vragen meer aandacht voor de onderlinge verschillen, zodat we elkaar beter begrijpen.

Samen werken voor een nog inclusiever RVO. Dit doen zij gezamenlijk onder de noemer het D&I-netwerk (Diversiteit en Inclusie).

Een afspiegeling van de samenleving

Wij vinden dat ons werknemersbestand een goede afspiegeling van de maatschappij moet zijn. Daarom richten we ons op de doelgroepen vrouwen, bi-culturele medewerkers, jongeren, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. We willen meer vrouwen in de 3 managementlagen, tenminste 30%. Van het topmanagement is momenteel 20% vrouw en van het middenmanagement 42%. De verhouding man-vrouw is op dit moment 49% man en 51% vrouw.

Onze duurzame bedrijfsvoering

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid. Via verschillende duurzame subsidies en regelingen dragen wij bij aan een duurzamer ondernemend Nederland.

Ook binnen RVO vinden we duurzaamheid belangrijk. We vertalen dit in een duurzame bedrijfsvoering.

Lees hoe we dat doen

Onze meerjarenstrategie

Bekijk onze meerjarenstrategie in het Kompas voor een duurzame toekomst:

Onze directie

Quotes van de RVO.nl directie

Organogram

Onze organisatie bestaat uit verschillende directies en afdelingen. Bekijk ons organogram.

Jaarcijfers

U kunt onze Begroting 2023 inzien. Op Rijksfinanciën.nl vindt u onze omzet en het aantal fte's per jaar.

Bent u tevreden over deze pagina?