Hoe berekent u uw OVK?

Laatst gecontroleerd op:
30 september 2021
Gepubliceerd op:
28 september 2021

U wilt uw subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) berekenen. In een rekenvoorbeeld leggen we u uit hoe dit doet.

Berekening met rekenvoorbeeld

Verzamel eerst de informatie die u nodig heeft. Welke dat is, ziet u in onderstaande tabel onder Uw bedrijf. U berekent uw OVK per kwartaal. De bedragen in dit voorbeeld zijn verzonnen.

Uw bedrijf 1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021
A. Omzet/inkomsten € 100.000 € 400.000
B. Variabele kosten € 95.000 € 250.000
C. Winstbijdrage (A – B) € 5.000 € 150.000
D. Vaste kosten € 200.000 € 200.000
E. TVL € 135.000 € 0

1e kwartaal 2021

Uw bedrijf heeft door het gebrek aan vraag weinig inkomsten. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 is de omzet meer dan 30% lager. Deze is namelijk € 100.000 (A.). Maar de kosten lopen door. De variabele kosten zoals salarissen zijn € 95.000 (B.). Hierdoor is uw winstbijdrage € 5.000 (C.). De winstbijdrage berekent u door de variabele kosten van de omzet/inkomsten af te trekken.

Uw vaste kosten zijn € 200.000 (D.). Deze worden voor een deel gedekt door de winstbijdrage van € 5.000 (C.) en de TVL van € 135.000 (E.). Uw ongedekte vaste kosten zijn dus € 200.000 – € 135.000 – € 5.000 = € 60.000.

U heeft voor het 4e kwartaal van 2020 al € 90.000 TVL ontvangen. Samen met de € 135.000 TVL van het 1e kwartaal 2021 heeft u de maximale TVL (€ 225.000) ontvangen.

U voldoet aan de voorwaarden voor de OVK. Uw bedrijf ontvangt voor het 1e kwartaal € 42.000, 70% van de ongedekte vaste kosten.

2e kwartaal 2021

In het 2e kwartaal trekt de vraag aan. Hierdoor stijgen uw inkomsten flink naar € 400.000 (A.). Maar dit is nog steeds meer dan 30% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Ook uw kosten zijn nu hoger (bijvoorbeeld meer werknemers en vervoerskosten). De variabele kosten zijn € 250.000 (B.). Hierdoor is uw winstbijdrage in het 2e kwartaal € 150.000 (C.).

De vaste kosten lopen door en zijn weer € 200.000 (D.). U heeft al de maximale TVL ontvangen en krijgt deze steun dus niet meer (E.). Uw ongedekte vaste kosten zijn daardoor € 200.000 – € 150.000 = € 50.000.

U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor de OVK. Uw bedrijf ontvangt voor het 2e kwartaal € 35.000, 70% van de ongedekte vaste kosten.

Vragen over berekening OVK?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?