Gesloten voor aanvragen

Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)

Gepubliceerd op:
25 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2023

Kunt u door de coronamaatregelen de vaste kosten van uw land- en tuinbouwbedrijf niet betalen? En heeft u al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? Dan kunt u mogelijk extra steun krijgen. Dit kan met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK).

Voor wie?

De OVK is een extra subsidie voor land- en tuinbouwbedrijven die:

 • door de coronamaatregelen in betalingsproblemen zijn gekomen;
 • de maximale TVL al hebben aangevraagd.

Aanvulling op TVL

OVK is een aanvulling op TVL. Hiermee helpen we u om uw vaste kosten te kunnen betalen.

U kunt OVK krijgen vanaf het kwartaal waarin u de maximale TVL heeft aangevraagd. Of nadat wij u na uw TVL-aanvraag hebben laten weten dat u de maximale TVL zult ontvangen.

Bedrijf onderdeel van groep?

Is uw bedrijf onderdeel van een groep verbonden bedrijven? Dan doet u de aanvraag voor de subsidie Ongedekte vaste kosten (OVK) voor de hele groep. Ga na of uw bedrijf onderdeel is van zo'n groep.

Vaste kosten en ongedekte vaste kosten

In de OVK gaat het over vaste kosten en ongedekte vaste kosten. Wat is het verschil?

Vaste kosten

Vaste kosten zijn de kosten die nodig zijn om uw bedrijf draaiend te houden. Hieronder vallen alleen de kosten voor:

 • afschrijvingen
 • pacht, huur en lease
 • rente
 • energie
 • water
 • verzorging van planten (u mag de personeelskosten meerekenen min uw subsidie vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)):
  • grondverzorging (grondbewerking, frezen en schoffelen, bewateren, mest)
  • gewasbeschermingsmiddelen
  • oogsten
  • afvoer van plantaardig afval
 • verzorging van dieren (u mag de personeelskosten meerekenen min uw subsidie vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)):
  • voer
  • gezondheidszorg
  • vernietiging (destructie)
  • afvoer van dierlijk afval

Ongedekte vaste kosten

Heeft u te weinig inkomsten en kunt u daardoor deze vaste kosten niet betalen? Dan heeft u ongedekte vaste kosten. Deze berekent u in de rekentool bij uw aanvraag. Zie ook de uitleg op Hoe berekent u uw OVK?

Voorwaarden

De voorwaarden voor de OVK zijn:

 • U heeft de maximale TVL aangevraagd. Of wij hebben u na uw TVL-aanvraag laten weten dat u de maximale TVL zult ontvangen.
 • U voldoet aan de voorwaarden voor de TVL. Let op: Gebruik bij uw OVK-aanvraag hetzelfde KVK-nummer als bij uw TVL-aanvraag.
 • Uw bedrijf heeft minimaal 30% minder omzet gehad in het kwartaal waarvoor u OVK aanvraagt. Dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan geldt deze voorwaarde alleen voor het 2e, 3een 4e kwartaal van 2021.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 nog financieel gezond. Had uw bedrijf voor deze datum al financiële problemen? Dan kunt u geen OVK krijgen.
 • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Landbouw is de hoofdactiviteit van uw bedrijf. Dit bewijst u met de SBI-code 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of 01.5. U mag het ook met eigen documenten bewijzen.
 • Is uw bedrijf onderdeel van een groep verbonden ondernemingen? Dan doet u de subsidieaanvraag voor deze hele groep. Weet u het niet zeker? Doe de check.
 • Uw bedrijf staat in Nederland.

Budget

U krijgt 70% van uw ongedekte vaste kosten vergoed. Per kwartaal is er een maximum OVK:

 • € 550.000 voor een mkb-bedrijf
 • € 600.000 voor een bedrijf met meer dan 250 medewerkers

Aanvragen

OVK Q1 2022

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen voor het 1e kwartaal van 2022. Wel kunt u uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling aanvraagt.

Lees meer informatie over de subsidieregeling op Ongedekte vaste kosten 1e kwartaal 2022 (OVK Q1).

OVK Q4 2021

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021. Wel kunt u uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling aanvraagt.

Lees meer informatie over de subsidieregeling op Ongedekte vaste kosten 4e kwartaal 2021 (OVK Q4).

OVK Q3 2021

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen voor het 3e kwartaal van 2021. Wel kunt u uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling aanvraagt.

Lees meer informatie over de subsidieregeling op Ongedekte vaste kosten 3e kwartaal 2021 (OVK Q3).

OVK Q1/Q2 2021

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Wel kunt u uw aanvraag bekijken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?