Gesloten voor aanvragen

Aanvullende voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023
Gepubliceerd op:
16 februari 2022

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022, had u in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsprotocol nodig.

Uitleg derdenverklaring en accountantsprotocol

Derdenverklaring

bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Als uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 was ingeschreven in het Handelsregister en u vroeg € 25.000 of meer subsidie aan, had u bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegde u een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvat:

 • het opgegeven omzetverlies;
 • de echtheid van de onderneming.

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger had u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling.

Hoe vindt u een deskundige die de verklaring mag afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KVK vindt u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u kunnen doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf heeft eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.

Zo ging u te werk

 1. Voordat u de aanvraag startte, vulde de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf heeft hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger). Gebruik van DigiD is niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontving de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf had u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadde de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor had u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

Hoe weet ik of ik een verklaring van een deskundige derde nodig heb?

Als tijdens uw aanvraag bleek dat u in aanmerking kwam voor € 25.000 of meer en u had uw onderneming na 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, vroegen we u om de verklaring. U kon uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat geeft u aan namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de TVL-aanvraag ging over:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming.

U vulde de volgende gegevens in de deskundigenverklaring in:

 • uw gegevens;
 • uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar;
 • de gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming;
 • btw-gegevens van de onderneming;
 • de omzet in de referentieperiode (Q1 2019 of Q1 2020);
 • de omzet in de subsidieperiode (Q1 2022).

Accountants vroegen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht.)

U vindt de derdenverklaring op mijn.rvo.nl/tvl. U kunt daarvoor dan inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

Accountantsprotocol

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsprotocol. Bij de vaststelling vroegen we u uw werkelijke omzet van januari tot en met maart 2022 door te geven. Het accountantsprotocol moest direct bij de aanvraag en bij de vaststelling worden toegevoegd.

 • Het accountantsprotocol bij aanvraag voldeed als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N.
 • Het accountantsprotocol bij aanvraag tot vaststelling voldeed als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N. Vond uw accountant dat er sprake was van bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de onderneming of de groep? Dan moest het accountantsprotocol bij vaststelling volgens Standaard 4400N worden opgesteld (‘rapport van feitelijke bevindingen’).

  Had u geen accountant?

  Ook dan kon u een accountant vragen deze informatie voor u aan te leveren. Het accountantsprotocol was nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldeed.

  Wij controleerden het volgende:

  • Welke ondernemingen waren er met uw onderneming verbonden? Wat waren hun KVK-nummers? We hanteren hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
  • Wat was uw relevante omzet in de subsidieperiode (januari-maart 2022) en in de referentieperiode (januari-maart 2019 of januari-maart 2020) óf het hele eerste kalenderkwartaal volgend op uw inschrijving in het Handelsregister?
  • Hoeveel overheidssteun had u in totaal in de gehele coronasteunperiode ontvangen binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mocht niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden, onder het kopje maximale staatssteun.

  Ondernemingen met TVL Q1 van € 125.000 of hoger

  Aanvraag TVL Q1 2022 van € 125.000 of hoger Nodig bij de aanvraag
  U leverde aan Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) waarin staat:
  • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
  • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode;
  • dat u de maximale staatssteun niet heeft overschreden.

   

  Ondernemingen met TVL Q1 van € 125.000 of hoger

  Aanvraag TVL Q1 2022 van € 125.000 of hoger Nodig bij de vaststelling
  U leverde aan

  Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:

  • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
  • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.
  Voor controleplichtigen als uw accountant
  vindt dat er sprake is van bedreiging van
  de onafhankelijkheid van de accountant
  bij de jaarrekeningcontrole van de
  onderneming of de groep

  Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:

  • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
  • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?