Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2023
Gepubliceerd op:
28 maart 2022

De TVL Q1 2022, voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022, is gesloten. U kon aanvragen tussen 28 februari 09:00 uur en 31 maart 2022 17:00 uur.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden waren:

 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwachtte minimaal 30% of meer omzetverlies in het 1e kwartaal van 2022 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020.
 • Het subsidiepercentage van TVL Q1 2022 was 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal was € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK en had minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moest een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis waren een paar uitzonderingen:
  - horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30.
  - markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  - taxivervoer met SBI-code 49.39.1 en 49.32.
  - auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  - kermisattracties met SBI-code 93.21.2.
  - luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  - binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • De onderneming of de groep verbonden ondernemingen was op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit gold ook voor de buitenlandse verbonden ondernemingen.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mocht tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij was het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw was het maximale bedrag € 290.000.
 • De hogere staatssteungrens gold vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 en niet voor eerdere TVL-periodes.

Afwijkende referentieperiodes

Met TVL Q1 2022 wilden we zoveel mogelijk ondernemers helpen. Daarom kon u als referentieperiode kiezen uit 2 kwartalen: Q1 2019 of Q1 2020. Voor een aantal ondernemingen gold een andere referentieperiode.

Voor ondernemingen die zich na 31 december 2018 en voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij KVK, golden de volgende referentiekwartalen:

Afwijkende referentieperiodes

Start onderneming Referentieperiodes
tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019 Q2 2019 of Q1 2020
tussen 1 april 2019 en 30 juni 2019 Q3 2019 of Q1 2020
tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019 Q4 2019 of Q1 2020
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 alleen Q3 2020

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontving, hing af van uw omzetverlies en uw branche.

Hoe berekenden we TVL Q1 2022?

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) kreeg u bericht of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving per e-mail een beslissing. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen na verzending van de beslissing op uw rekening. We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verderging

Mkb of grote onderneming?

Het was belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming was. Was u bijvoorbeeld een grote onderneming en hoorde u tot een groep verbonden ondernemingen? Dan was maar één aanvraag per groep mogelijk. Een tweede onderneming uit de groep die apart aanvroeg, kreeg dan een afwijzing.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?