Gesloten voor aanvragen

Mkb of grote onderneming?

Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023
Gepubliceerd op:
4 augustus 2021

Voor de TVL was het belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming heeft. U kon dit na het indienen van een aanvraag niet meer veranderen. Als bleek dat u toch een grote onderneming heeft en geen mkb-onderneming, of andersom, zorgde dit voor vertraging. U moest dan in overleg met ons de aanvraag eerst intrekken en later alsnog een nieuwe doen.

U moest de volgende zaken bepalen voordat u aanvraag deed:

1) Of u tot een groep verbonden ondernemingen behoorde

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming;
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan;
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming;
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming;
 • Een franchisenemer staat niet los van de franchisegever;
 • Als u onderdeel bent van een moeder-dochter maatschappij (zie Begrippenlijst);

 • Als u onderdeel bent van een fiscale eenheid voor de btw (zie vorige stap).

Uitgebreide informatie staat op TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

2) Of u partnerondernemingen had

U hebt een partneronderneming als:

 • uw onderneming 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit; en/of
 • een andere onderneming 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van uw onderneming bezit.

3) Of u een mkb-onderneming of een grote onderneming was

U controleert of u een mkb-onderneming of een grote onderneming bent met de mkb-toets. Het gaat hierbij om alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland.

Een mkb-onderneming voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én;
 • een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.

Een grote onderneming voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

4) Wie diende de aanvraag in

Als u een grote onderneming had en tot een groep verbonden Nederlandse ondernemingen behoorde, dan was er maar één aanvraag per groep verbonden ondernemingen mogelijk. Een grote onderneming die apart aanvroeg, kreeg een afwijzing. Let op: de aanvraag van een groep grote ondernemingen gold alleen voor uw onderneming en als u die had, verbonden Nederlandse ondernemingen, maar niet voor een eventuele partneronderneming. De informatie van een partneronderneming was namelijk alleen maar van belang bij het bepalen of uw onderneming mkb was of een grote onderneming.

Een mkb-onderneming die tot een groep behoort, kon alleen apart aanvragen (en niet voor de hele groep). De aanvrager moest dan wel – net als grote ondernemingen - doorgeven met welke ondernemingen hij tot een groep behoorde. Kregen wij onvolledige of verkeerde informatie, dan duurde de behandeling van een aanvraag langer.

5) Wat vulde u in bij de aanvraag

 • U moest aangeven of u een mkb-onderneming of grote onderneming had.
 • Als u een mkb-onderneming had en tot een groep behoorde, moest u de gegevens invullen van alle Nederlandse verbonden ondernemingen. U kon dit overleggen met de overige ondernemers binnen uw groep zodat iedereen de volledige informatie had. Als de gegevens van ondernemers in een groep onderling afweken, moesten we alle aanvragen van die groep onderzoeken. Dit leverde helaas vertraging op voor alle aanvragers in de groep.

Mkb of grote onderneming?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?