Gesloten voor aanvragen

Mkb of grote onderneming?

Gepubliceerd op:
4 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2022

Het is belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming heeft. U kunt dit na het indienen van uw aanvraag niet meer veranderen. Als blijkt dat u toch een grote onderneming heeft en geen mkb-onderneming, of andersom, zorgt dit voor vertraging. U moet dan in overleg met ons de aanvraag eerst intrekken en later alsnog een nieuwe doen.

Bepaal de volgende zaken voordat uw aanvraag doet:

1) Bepaal of u tot een groep verbonden ondernemingen behoort

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming;
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan;
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming;
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming;
 • Een franchisenemer staat niet los van de franchisegever;
 • Als u onderdeel bent van een moeder-dochter maatschappij (zie Begrippenlijst);
 • Als u onderdeel bent van een fiscale eenheid voor de btw (zie vorige stap)

Uitgebreide informatie staat op TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen

2) Bepaal of u partnerondernemingen hebt

U hebt een partneronderneming als:

 • uw onderneming 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit; en/of
 • een andere onderneming 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van uw onderneming bezit.

3) Bepaal of u een mkb-onderneming of een grote onderneming bent

U controleert of u een mkb-onderneming of een grote onderneming bent met de mkb-toets. Het gaat hierbij om alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland.

Een mkb-onderneming voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én;
 • een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.

Een grote onderneming voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

4) Wie dient de aanvraag in

Als u een grote onderneming heeft en tot een groep verbonden Nederlandse ondernemingen behoort, dan is er maar één aanvraag per groep verbonden ondernemingen mogelijk. Een grote onderneming die apart aanvraagt, krijgt een afwijzing. Let op: de aanvraag van een groep grote ondernemingen geldt alleen voor uw onderneming en als u die heeft, verbonden Nederlandse ondernemingen, maar niet voor een eventuele partneronderneming. De informatie van een partneronderneming is namelijk alleen maar van belang bij het bepalen of uw onderneming mkb is of een grote onderneming.

Een mkb-onderneming die tot een groep behoort, kan alleen apart aanvragen (en niet voor de hele groep). De aanvrager moet dan wel – net als grote ondernemingen - doorgeven met welke ondernemingen hij tot een groep behoort. Krijgen wij onvolledige of verkeerde informatie, dan duurt de behandeling van een aanvraag langer.

5) Wat vult u in bij de aanvraag

 • Geef aan of u een mkb-onderneming of grote onderneming hebt.
 • Als u een mkb-onderneming hebt en tot een groep behoort: vul de gegevens in van alle Nederlandse verbonden ondernemingen. Overleg dit eventueel met de overige ondernemers binnen uw groep zodat iedereen de volledige informatie heeft. Als de gegevens van ondernemers in een groep onderling afwijken, moeten we alle aanvragen van die groep onderzoeken. Dit levert helaas vertraging op voor alle aanvragers in de groep.

Mkb of grote onderneming?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?