Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022

Gepubliceerd op:
16 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Vroeg u TVL Q1 2022 aan? Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vroegen wij u om uw werkelijke omzet door te geven? U had hiervoor tot 1 februari 2023 23:59 uur de tijd.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Beoordelen van uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 28 februari 2022, 09:00 uur en 31 maart 2022, 17:00 uur hebben ontvangen.

Is uw bedrijf tot en met 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven zijn in het Handelsregister van KVK? Dan gaan wij er bij de beoordeling uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 15 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven zijn, gaan wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.

We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bepalen definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Wanneer u ons vaststellingsverzoek ontvangt, heeft u tot uiterlijk 1 februari 2023 23:59 uur de tijd om dit online te doen bij 'Aanvraag Beheren'.

In veel gevallen hebben wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Kloppen deze gegevens? Dan hoeft u alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie.

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moet u de omzetcijfers zelf invullen of wilt u deze aanpassen? Geef uw inkomsten dan door zonder btw. En voeg bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 1e kwartaal van 2022. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.

U voegt de volgende stukken toe als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag); of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn; of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behoudt u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontvangt u de laatste 20%. Is uw werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgt u minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vragen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op de pagina Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

We vragen grote ondernemingen bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldt de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst
Over de TVL Startersregeling Q1 2022 betaalt u wel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Terugbetalen van TVL

Kunt u het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. U kunt ook een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u wat u hiervoor moet doen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht heeft op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie. 

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. De publicatieplicht geldt als u meer dan € 100.000 TVL ontving. Een uitzondering hierop zijn de sectoren primaire landbouw en visserij. Hier geldt het drempelbedrag van € 10.000. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Extra publicatie voor TVL Q4 2021 en Q1 2022

Bedragen onder € 100.000 vallen ook onder de tijdelijke kaderregeling, maar voor deze bedragen geldt geen publicatieverplichting van de EC. (De subsidie die is verstrekt voor de TVL Startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022 valt niet onder de kaderregelingen. Hiervoor geldt de Europese publicatieplicht ook niet.)

Als overheid willen we echter graag transparant zijn en laten zien waar al het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat publiceren we daarom op onze website ook uw gegevens als u:

  • minder dan € 100.000 aan TVL Q4 2021 ontving;
  • minder dan € 100.000 aan TVL Q1 2022 ontving;
     
  • (TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q4 2021);
  • (TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q1 2022).

Voorwaarden

Aan deze subsidie zit een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitziet

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?