Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing

Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2023
Gepubliceerd op:
7 juli 2022

Bent u het niet eens met een beslissing? Bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling van uw TVL-subsidie? Dan kunt u bezwaar maken tegen de TVL-beslissing. Op deze pagina leest u wat u hiervoor moet doen. Ook leest u hoe ver we zijn met de afhandeling van TVL-bezwaren.

Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing

Stappen om bezwaar te maken tegen de TVL-beslissing

Wat heeft u nodig?

Deze informatie heeft u nodig als u bezwaar maakt:

  • uw contactgegevens;
  • het kenmerk en de datum van de TVL-beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • een uitleg van de reden van uw bezwaar;
  • een kopie of scan in pdf-formaat van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • een kopie of scan in pdf-formaat van de stukken waarmee u uw standpunt onderbouwt.

Digitaal of schriftelijk?

Voor u en voor ons is digitaal bezwaar maken sneller én makkelijker. Dit doet u via eLoket. Kijk in uw beslissingsbrief wat voor u geldt.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u met een brief bezwaar maken? Zet hierin dan in ieder geval het onderwerp en de datum van de beslissing waartegen u in bezwaar gaat. Vergeet ook niet uw contactgegevens, de reden van uw bezwaar en uw handtekening onderaan de brief. U stuurt uw bezwaarbrief naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Afdeling Juridische Zaken | Postbus 40219 | 8004 DE Zwolle.

Tip: wilt u bewijzen op welke datum u uw bezwaar heeft verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur uw schriftelijke bezwaar als aangetekende post.

Wanneer verstuur ik mijn bezwaar?

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Deze periode begint op de dag na de datum van uw beslissingsbrief. Heeft u uw bezwaar te laat verstuurd? Dan nemen we het niet meer in behandeling. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast een bezwaar dat nog niet compleet is. U krijgt van ons daarna de tijd om het aan te vullen.

Voorbeeld: is de datum op uw beslissingsbrief 8 oktober 2021? Dan gaat de 6-wekentermijn in op 9 oktober 2021. U heeft dan tot en met 19 november 2021 om digitaal of schriftelijk bezwaar te maken.

U krijgt een digitale of schriftelijke bevestiging nadat u bezwaar heeft gemaakt. Als uw bezwaar niet compleet is, ontvangt u hierover bericht. Dan hebben wij meer informatie van u nodig. Zorg ervoor dat u reageert binnen de periode die in het bericht staat. Daarna behandelen wij uw bezwaar verder.

Gehoord worden

Als u bezwaar heeft gemaakt, wordt u soms gehoord. In het hoorgesprek legt u uw bezwaar uit en kunnen wij vragen stellen. Dit gebeurt telefonisch of bij ons op kantoor. U mag iemand meenemen die u helpt of voor u spreekt. Tijdens het horen nemen we geen beslissing. Na het hoorgesprek beoordelen wij uw bezwaar (opnieuw).

Wanneer krijgt u onze beslissing op uw bezwaar?

U krijgt een beslissing binnen 12 weken na de datum op de brief waartegen u bezwaar maakte. Wij kunnen deze termijn verlengen. Natuurlijk laten we het weten als we hiervan gebruik maken.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. U heeft tot en met 6 weken na de datum van de beslissingsbrief om dit te doen. In de brief leest u hoe u in beroep kunt gaan. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website Rechtspraak.nl.

In gebreke stellen

Is onze beslistermijn voorbij en heeft u nog geen beslissing gekregen op uw bezwaar? U kunt ons dan in gebreke stellen. Hoe dit moet leest u op Ingebrekestelling.

Afhandeling bezwaren en beroepen TVL

Wilt u weten hoe vaak er bezwaar is gemaakt tegen een TVL-beslissing? Of welke zaken in beroep zijn afgehandeld? Bekijk dan onze pagina's:

Meer weten?

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over bezwaar

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?