Afhandeling bezwaren TVL

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
7 juli 2022

Op deze pagina ziet u hoe vaak er bezwaar is gemaakt op een TVL-beslissing per periode. Ook is meteen te zien hoeveel bezwaren we afhandelden en hoeveel nog in behandeling zijn.

Overzicht afhandeling bezwaar 

Er is 28.514 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL (peildatum: 17 mei 2024).

TVL bezwaarcijfers per openstelling per 17 mei 2024

Langere doorlooptijden afhandeling

Elk bezwaar wordt zeer zorgvuldig en handmatig behandeld door een jurist. Het is een tijdrovende klus die veel uitzoekwerk vraagt. Wij hebben 100 juristen in dienst om de bezwaren af te handelen. Desondanks lukt het niet om de bezwaren binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Dat is uiteraard erg vervelend voor de ondernemers die wachten op uitsluitsel.

Eerst ondernemers die nog geen subsidie ontvingen

We geven bij de afhandeling van de bezwaren voorrang aan ondernemers die nog helemaal geen geld hebben gekregen. Dat betekent helaas dat ondernemers met een bezwaar over de hoogte van het toegekende bedrag, moeten wachten. Ook ondernemers die bezwaar hebben ingediend over een bedrag dat zij moeten terugbetalen, moeten wachten. Totdat de beslissing op het bezwaar er is, hoeven zij geen geld terug te betalen.

We hebben de betreffende ondernemers op de hoogte gebracht.

Na bezwaar in beroep?

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) als rechter inschakelen om hierover een uitspraak te doen.

Lees meer over de afhandeling van beroepen over TVL.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?