Afhandeling beroepen TVL

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
6 juli 2022

Als u het niet eens bent met een beslissing van ons over uw TVL-aanvraag of vaststelling, vraagt u ons om de beslissing opnieuw te bekijken door een bezwaar in te dienen. Op basis van uw toelichting kijken wij dan nog een keer naar uw dossier. Bent u het vervolgens ook niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) als rechter inschakelen om hierover een uitspraak te doen.

Overzicht afhandeling beroepen

Onderstaande cijfers zijn van 11 juni 2024.

TVL overzicht beroepen - cijfers van 11 juni 2024

Wij volgen uitspraken van het CBb

De uitspraken van het CBb zijn van invloed op de uitvoering van de TVL. Wij moeten ons houden aan de voorwaarden en regels van de regeling. Maar soms is een uitspraak van de rechter reden om in bijzondere gevallen de voorwaarden anders te interpreteren en toe te passen. Wij volgen altijd de uitspraken van het CBb. Ook de uitspraken waarbij de rechter zegt dat we de regeling op een redelijke wijze hebben toegepast zijn waardevol: zo is voor iedereen duidelijk hoe de TVL werkt.

Veranderingen binnen de TVL

Om de gevolgen van een uitspraak goed te begrijpen, moeten we rekening houden met de verschillende openstellingen van de TVL, van TVL1 (2020) tot en met TVL Q1 2022. De regeling is steeds aangepast. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de uitbreiding van de sectoren waar de doelgroep toe behoort;
  • de toevoeging van hardheidsclausules* voor het bepalen van de hoofdactiviteit;
  • de invoering van een keuzemogelijkheid voor de referentieperiode.

Het kan dus voorkomen dat het CBb een uitspraak doet over een knelpunt waar in een latere TVL-openstelling een oplossing voor is geboden. Deze wijziging was dus nog niet in de regeling opgenomen in de periode waar het CBb uitspraak over doet. In dat geval kan het zijn dat de wijziging ook van invloed is op eerdere openstellingen.

Daarnaast houdt het CBb bij de beoordeling rekening met de duur van de coronamaatregelen. Hoe langer deze duurden, hoe groter de gevolgen voor ondernemers waren. Hierdoor oordeelt het CBb in een latere openstelling soms anders dan in eerdere openstellingen.

*een hardheidsclausule is een clausule in een wet of overeenkomst op grond waarvan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing kan worden gelaten. Dit als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onredelijke gevolgen.

Belangrijkste uitspraken van het CBb over de TVL

Hieronder vindt u de belangrijkste uitspraken van het CBb over de TVL tot nu toe. Ook leest u wat deze betekenen voor de uitvoering van de TVL. Er zijn meer uitspraken. Dit overzicht is alleen bedoeld om de belangrijkste trends te laten zien. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht.

Alle uitspraken over de TVL vindt u op de website van het CBb (Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken).

De uitspraken staan naar onderwerp. De 2 belangrijkste onderwerpen zijn tot nu toe de hoofdactiviteit en de referentieomzet. Deze 2 componenten bepalen in belangrijke mate het subsidiebedrag en komen daarom geregeld aan bod bij het CBb.

Uitspraken waarna de TVL-uitvoering moest worden aangepast

Uitspraken waarna de TVL-uitvoering niet is aangepast

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?