SBI-code komt niet overeen met werkelijke activiteiten in TVL Q4 2020

Gepubliceerd op:
7 juli 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 15 maart, 22 maart en 26 april 2022 uitspraken gedaan over TVL Q4 2020. Het gaat hier over het verschil tussen de inschrijving van de SBI-code in het Handelsregister en de werkelijke bedrijfsactiviteit van de ondernemer.

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het CBb oordeelt dat de TVL Q4 2020 oplossingen had moeten bieden voor ondernemers waarvan de  SBI-code niet overeenkomt met de werkelijke activiteiten. Het gaat dan om ondernemers die door een verkeerde SBI-code:

  • niet voor TVL in aanmerking kwamen en zijn afgewezen. Met hun werkelijke activiteiten vallen ze echter wel onder de doelgroep van TVL.
  • een lagere subsidie kregen. Met hun werkelijke activiteiten hadden ze recht op een hogere subsidie.

Gevolg

Wij moeten ook bij TVL Q4 2020 rekening houden met de werkelijke activiteiten van de ondernemer.

Wat betekent de CBb-uitspraak voor u?

Wij beoordelen lopende beroeps- en bezwaardossiers over SBI-codes die volgens de uitspraken van het CBb niet overeenkomen met de werkelijke activiteiten in TVL Q4 2020 . Dit doen we omdat wij het oordeel van de rechter altijd moeten volgen in lopende zaken.

Ondernemers hoeven op dit moment niets te doen. Heeft u een  bezwaar- of beroepszaak lopen over een SBI-code die niet overeenkomt met de werkelijke activiteiten in TVL Q4 2020? Dan passen wij de uitspraken van het CBb gelijk toe in de beoordeling.

Vragen over TVL?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?