Ingebrekestelling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ingebrekestelling

05-12-2018

Is de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar verstreken? En heeft u nog geen beslissing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontvangen? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Een ingebrekestelling is een soort waarschuwing aan ons.

Beslistermijn

Heeft u een aanvraag of bezwaarschrift ingediend? Dan moeten wij een beslissing nemen binnen een vastgestelde periode, de beslistermijn. De beslistermijn voor aanvragen verschilt per regeling. De beslistermijn voor bezwaren is wettelijk geregeld. Dit is 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn. De beslistermijn staat meestal in de ontvangstbevestiging.

In bepaalde gevallen kunnen wij de aanvraag- of bezwaarprocedure verlengen of opschorten. Hiervan krijgt u bericht.

Hoe stelt u ons in gebreke?

U kunt ons op 2 manieren in gebreke stellen: digitaal via het formulier Ingebrekestelling of op papier (via post of fax). Als u de ingebrekestelling op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail) indient, nemen wij deze niet in behandeling.

Wilt u een ingebrekestelling indienen? Dit kan via mijn.rvo.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de ingebrekestelling vindt u op Rijksoverheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.