Pas uw intekening aan

Gepubliceerd op:
30 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023

De BGT-check is gesloten. Na de BGT-check blijft u uw percelen registreren en aanpassen in Mijn percelen. Vanaf februari 2023 staan de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen. 

Heeft u een brief ontvangen waarin staat dat u de nieuwe grenzen ziet in Mijn percelen? Dan kunt u uw intekening aanpassen. De laatste brieven zijn verstuurd in januari 2023. 

De nieuwe grenzen

Na de BGT-check hebben wij de nieuwe topografische grenzen vastgesteld. Dat deden we met de informatie uit uw opmerkingen. Ook hebben we de BGT-richtlijnen en de nieuwste luchtfoto gebruikt. Dit betekent dat de grenzen misschien anders liggen dan u heeft aangegeven in uw opmerkingen.

Waarom uw intekening aanpassen?

Omdat de topografische grens is aangepast, is de kans groot dat uw intekening niet meer klopt met de topografische grenzen. Het is belangrijk dat uw intekening klopt. U gebruikt de grenzen namelijk om subsidies aan te vragen in de Gecombineerde opgave. Uw intekening aanpassen kost meer tijd dan u gewend bent. Heeft u ANLb-percelen? Bespreek dan de intekening van uw percelen met uw collectief. Ook dat kost meer tijd. Dus zorg ervoor dat u op tijd begint.

Teken altijd de werkelijke situatie in. Ook als uw situatie nog kan veranderen. U kunt op elk moment uw intekening aanpassen.

Hoe u uw intekening aanpast

1. Ga naar Percelen registreren op mijn.rvo.nl. Onder Direct regelen kiest u voor Mijn percelen Registreren en wijzigen. Daarna logt u in.

2. In Mijn percelen kiest u voor Wijzigen. Controleer al uw percelen. Heeft u percelen die over de nieuwe grenzen zijn ingetekend? Dan herkent u deze aan een rode melding.

3. Controleer per perceel uw intekening.

  • Zet bij Kaartlagen de Topografische grenzen aan. Wilt u zien of uw perceel de BGT-grenzen heeft? Klik dan op Labels en zoom in. In uw perceel staat dan BGT-gekoppeld.
  • Ligt een stuk van het door u ingetekende perceel buiten de topografische grens? Of is er een overlap? Knip dit stuk er dan af.
  • Heeft u een stuk grond binnen de topografische grens nog niet ingetekend? Als u dit zelf gebruikt, kunt u het toevoegen.
  • Ziet u groene lijnen in uw perceel? Dat zijn de nieuwe topografische grenzen. Hieronder leest u of u uw intekening moet splitsen.
  • Klopt een grens niet? Teken dan zoals altijd de werkelijke situatie in.
  • Geen delen toevoegen of afknippen? Zet dan de ingangsdatum op 1-1-2023 om de rode melding op te lossen. 
  • Klopt de breedte van uw rand niet meer? Op Stappenplan percelen registreren of wijzigen leest u bij stap 3 hoe u de rand kunt aanpassen.

4. Heeft u een perceel gecontroleerd en aangepast? Ga dan naar Versturen en volg de uitleg op het scherm.

Na het versturen bent u klaar met het aanpassen van uw perceelsgrenzen.

Groene lijnen in uw perceel?

Misschien ziet u meer groene lijnen op de kaart dan u gewend bent. Het kan zijn dat u uw intekening daarop moet aanpassen.

Niet splitsen

De BGT-grenzen zien er wat anders uit dan de oude topografische grenzen. Een waterkering bestaat nu bijvoorbeeld uit meer dan één perceel, omdat we een talud als apart perceel intekenen. In uw eigen intekening hoeft u dit niet apart te registreren. Dat is omdat de stukken grond allemaal landbouwgrond zijn, die u als één perceel in gebruik heeft. Bij deze stukken ziet u dan ook geen rood vlak of rode vlag.

Wel splitsen

Ziet u een rood vlak met een rode vlag bij de nieuwe grenzen? Dan is dit stuk geen landbouwgrond en past u uw intekening wel aan. Dan kan bijvoorbeeld voorkomen als er een landschapselement in uw perceel is ingetekend. U lost de meldingen op zoals u gewend bent in Mijn percelen.

Meer informatie over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de BGT-grenzen vindt u op Wat ziet u op de BGT

Basis voor subsidies

De BGT-grenzen zijn de basis om subsidies aan te vragen in de Gecombineerde opgave. 

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?