Pas uw intekening aan

Gepubliceerd op:
30 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2022

De BGT-check doet u één keer. Daarna blijft u uw percelen registreren en aanpassen in Mijn percelen. In het jaar na de BGT-check krijgt u een brief van ons. Daarin leest u wanneer u de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen ziet. Doet u de BGT-check in 2022? Dan krijgt u dit bericht al in de loop van 2022.

Heeft u een brief ontvangen waarin staat dat u de nieuwe grenzen ziet in Mijn percelen? Dan kunt u uw intekening aanpassen. Heeft u nog geen bericht ontvangen, maar ziet u wel nieuwe grenzen? Wacht dan nog even met uw grenzen aanpassen. U ontvangt zo snel mogelijk een brief.

Waarom uw intekening aanpassen?

De nieuwe topografische grenzen die u ziet in Mijn percelen zijn andere grenzen dan die u zelf intekent. Uw intekening verandert niet automatisch mee met een nieuwe topografische grens. Daarom kloppen uw ingetekende grenzen waarschijnlijk niet meer als u de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen ziet. Dit moet u zelf wijzigen.

Het is belangrijk dat uw intekening klopt. U gebruikt de grenzen namelijk om subsidies of uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen in de Gecombineerde opgave. Pas daarom uw intekening aan als de BGT-grenzen in Mijn percelen staan. Dit kost meer tijd dan u gewend bent. Heeft u ANLb-percelen? Bespreek dan de intekening van uw percelen met uw collectief. Ook dat kost meer tijd. Dus zorg ervoor dat u op tijd begint.

Teken altijd de werkelijke situatie in. Ook als uw situatie nog kan veranderen. U kunt op elk moment uw intekening aanpassen.

Hoe u uw intekening aanpast

U past uw intekening aan in Mijn percelen op mijn.rvo.nl.

1. Log in op Mijn percelen en kies voor Wijzigen. Heeft u percelen die over de nieuwe grenzen zijn ingetekend? Dan herkent u deze aan een rode melding.

2. Controleer per perceel de grenzen.

  • Ligt een stuk van het door u ingetekende perceel buiten de topografische grens? Knip dit stuk er dan af.
  • Heeft u een stuk grond binnen de topografische grens nog niet ingetekend? Als u dit zelf gebruikt, kunt u het toevoegen.
  • Ziet u groene lijnen in uw perceel? Dat zijn de nieuwe topografische grenzen. Hieronder leest u of u uw intekening moet splitsen.
  • Klopt een grens niet? Teken dan de werkelijke situatie in.
  • Klopt de breedte van uw rand niet meer? Op Stappenplan percelen registreren of wijzigen leest u bij stap 3 hoe u de rand kunt aanpassen.

3. Heeft u alle percelen gecontroleerd en aangepast? Ga dan naar Versturen en volg de uitleg op het scherm.

Groene lijnen in uw perceel?

Misschien ziet u meer groene lijnen op de kaart dan u gewend bent. Het kan zijn dat u uw intekening daarop moet aanpassen.

Niet splitsen

De BGT-grenzen zien er wat anders uit dan de oude topografische grenzen. Een waterkering bestaat nu bijvoorbeeld uit meer dan één perceel, omdat we een talud als apart perceel intekenen. In uw eigen intekening hoeft u dit niet apart te registreren. Dat is omdat de stukken grond allemaal landbouwgrond zijn, die u als één perceel in gebruik heeft. Bij deze stukken ziet u dan ook geen rood vlak of rode vlag.

Wel splitsen

Ziet u een rood vlak met een rode vlag bij de nieuwe grenzen? Dan is dit stuk geen landbouwgrond en past u uw intekening wel aan. Dan kan bijvoorbeeld voorkomen als er een landschapselement in uw perceel is ingetekend. U lost de meldingen op zoals u gewend bent in Mijn percelen.

Meer informatie over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de BGT-grenzen vindt u op Wat ziet u op de BGT

Eind 2022 alle percelen op de BGT

Alle percelen in Nederland moeten eind 2022 op de BGT staan. Wisselt uw perceel in de tussentijd van gebruiker? Dan vragen we u misschien om deze nog te controleren. Als dat zo is, krijgt u daarover bericht.

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?