Wat is de BGT?

Gepubliceerd op:
30 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 september 2022

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u met de BGT te maken. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen.

BGT in beeld

Nieuwe digitale kaart van Nederland

Nu gebruiken overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten zijn niet allemaal gelijk en dat zorgt voor onduidelijkheid. De BGT voegt alles samen. Deze nieuwe kaart heeft meer details en de grenzen sluiten helemaal op elkaar aan. Ook is de informatie actueler.

Alle overheden die werken met topografische informatie moeten de BGT gebruiken. Hierdoor gaan we straks allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

Actuele informatie in de BGT

De informatie op de nieuwe kaart is actueler. Dat komt doordat verschillende overheden en organisaties verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de nieuwe kaart. We noemen hen de bronhouders en zij houden de kaart actueel. De bronhouders zijn:

  • alle gemeentes
  • alle provinciĆ«n
  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Ministerie van Defensie
  • Waterschappen
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wij beheren de grenzen van percelen met landbouwgrond namens het ministerie van LNV.

Bestaande grenzen verschuiven

De kans is groot dat alle bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart verschuiven. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal. Toch is het mogelijk dat u straks meer of minder hectare landbouwgrond kunt registreren. En dat heeft gevolgen voor de subsidie of betalingsrechten die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave.

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?