Wat is de BGT?

Gepubliceerd op:
30 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2023

Registreert u percelen? Dan ziet u de BGT-grenzen in Mijn percelen. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen.

BGT in beeld

Nieuwe digitale kaart van Nederland

Tot nu toe gebruikten overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten waren niet allemaal gelijk en dat zorgde voor onduidelijkheid. De BGT voegt alles samen. Deze nieuwe kaart heeft meer details en de grenzen sluiten helemaal op elkaar aan. Ook is de informatie actueler.

Alle overheden die werken met topografische informatie moeten de BGT gebruiken. Hierdoor gaan we allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

Actuele informatie in de BGT

Ook is de informatie op de nieuwe kaart is actueler. Dat komt doordat verschillende overheden en organisaties verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de nieuwe kaart. We noemen hen de bronhouders en zij houden de objecten bij waar zij verantwoordelijk voor zijn. In de BGT ziet u bijvoorbeeld dat:

  • waterschappen verschillende schouw- en onderhoudspaden hebben toegevoegd;
  • gemeenten er bermen en erven in zetten.

Eerder zagen we dat niet. Nu weten we wel wat de functie van een stuk grond is. Daardoor kunnen we beter bepalen waar de grenzen van landbouwpercelen liggen.

Bronhouders

De bronhouders zijn:

  • alle gemeentes
  • alle provinciën
  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Ministerie van Defensie
  • Waterschappen
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wij beheren de grenzen van percelen met landbouwgrond namens het ministerie van LNV.

Duidelijkere luchtfoto

Verder hebben de nieuwe luchtfoto’s een resolutie van minimaal 10 centimeter. De oude foto’s hadden een resolutie van 25 centimeter. De foto’s zijn nu dus veel duidelijker. Daardoor zien we beter waar perceelsgrenzen liggen en wat er op de percelen aanwezig is. De informatie over deze percelen is maximaal 18 maanden oud.

Oude grenzen verschoven

Van 2019 tot en met 2022 vervingen we de oude topografische grenzen door de BGT-grenzen. Bijna alle grenzen zijn hierdoor wat verschoven. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal. Toch is het mogelijk dat u straks meer of minder hectare landbouwgrond kunt registreren. En dat heeft gevolgen voor de subsidie die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave.

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?