Wat ziet u op de BGT?

Gepubliceerd op:
30 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2022

Wij tekenen de topografische grenzen in. We beheren ze ook. Dat doen we met informatie uit de nieuwste luchtfoto’s. Hierop zien we veel meer details. Daardoor kunnen we beter bepalen waar de topografische grens van landbouwgrond precies ligt. U ziet de nieuwe luchtfoto's in Mijn percelen als u ook de BGT-grenzen ziet.

Scherpe en actuele luchtfoto's

De oude luchtfoto's hadden een resolutie van 25 centimeter. Nieuwe foto’s hebben een resolutie van 10 centimeter. Alles is dus veel duidelijker. Daardoor zien we beter waar perceelsgrenzen liggen en wat er op de percelen aanwezig is. De informatie over deze percelen mag maximaal 18 maanden oud zijn.

De functie van een stuk land

Overheden en gemeenten werken straks allemaal met dezelfde kaart. Dat zorgt ervoor dat we meer weten over land en waarvoor het gebruikt wordt. In de BGT ziet u bijvoorbeeld dat:

  • waterschappen verschillende schouw- en onderhoudspaden hebben toegevoegd;
  • gemeenten er bermen en erven in zetten.

Eerder wisten we dit niet. Nu weten we wel wat de functie van een lap grond is. Daardoor kunnen we beter bepalen waar de grenzen liggen.

Objecten als aparte onderdelen

De oude topografische grenzen sluiten niet goed op elkaar aan. Soms overlapt een landbouwperceel met bijvoorbeeld een erf van een gemeente. Op de nieuwe kaart zijn verschillende objecten als aparte onderdelen ingetekend. Een object is bijvoorbeeld een sloot, gebouw of perceel. Deze onderdelen sluiten allemaal op elkaar aan. Dus zonder overlap of lege ruimte.

Voorbeelden van BGT-grenzen

De BGT is een betere weergave van de werkelijkheid. Daardoor sluiten de grenzen helemaal op elkaar aan en verschuiven de meeste een stukje. In het voorbeeld hieronder ziet u zo’n verschuiving. Hier zijn de rode grenzen de oude topografische grenzen. De blauwe zijn de nieuwe topografische grenzen.

Dammen

Grenst uw perceel aan een dam? In de BGT zien we 2 soorten dammen.

1. Dammen vanaf een erf of weg

Deze dammen zijn geen onderdeel van het perceel (linker foto). Maar als er duidelijk een hek op de dam staat, ligt de grens tegen dat hek aan (rechter foto).

2. Onverharde dammen tussen 2 landbouwpercelen

Bij onverharde dammen ligt de BGT-grens tussen de 2 percelen op het midden van de dam (linker foto). Is er duidelijk een hek te zien op de dam? Dan komt de grens op het hek te liggen (rechter foto).

Waterkeringen

Een waterkering ziet er in de BGT anders uit dan u gewend bent. Tot nu toe tekenden wij waterkeringen met grasland in als één onderdeel. Soms voegden we ze samen met het perceel ernaast.

Op de nieuwe kaart bestaan waterkeringen uit meer dan één perceel. Dat komt doordat we een waterkering die op een talud ligt als een apart perceel intekenen. Dat zorgt voor meer tussengrenzen, zoals in dit voorbeeld:

Insteek sloot

De grenzen van sloten in de BGT kunnen veranderen. Dat komt doordat we nu meer informatie hebben van waterschappen en gemeentes. Daarom kunnen we beter bepalen waar de grens ligt tussen een perceel en een sloot. Waar de grens precies ligt, hangt af van de insteek van de sloot: tussen het perceel en de oever of het talud van de sloot.

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?