Extra uitleg Percelen registreren

Gepubliceerd op:
5 maart 2021

Registreert u uw percelen in Mijn percelen? Dan ziet u 3 verschillende onderdelen van de perceelsregistratie: uw bedrijfssituatie, de topografische grenzen en de regelingspercelen.

De bedrijfssituatie

Dit is uw eigen intekening in Mijn percelen. Alleen u past deze aan.

De topografische grenzen

Dit zijn de grenzen van percelen met landbouwgrond en landschapselementen, zoals wij ze hebben vastgesteld. Wij beheren deze grenzen en passen ze aan wanneer dat nodig is.

Tussen 2019 en 2023 passen wij de topografische grenzen aan. Dat doen we omdat er een nieuwe topografische kaart van Nederland is. Meer daarover leest u op de pagina Wat is de BGT? (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Regelingspercelen

Een regelingsperceel is het deel van een perceel dat u gebruikt voor een of meer regelingen.

Meer uitleg

Bekijk de uitleg in deze video, of bekijk de infographic.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?