Gebruik van uw registratie in Mijn percelen

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2024
Gepubliceerd op:
5 maart 2021

In de Gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan voor verschillende regelingen. Ook geeft u hierin gegevens door voor de mestwetgeving. Houd bij uw intekening rekening met de verschillen per regeling. En met het verschil tussen uw intekening en de oppervlakte zoals wij die voorstellen.

Oppervlakte per regeling

Het verschilt per regeling welke oppervlaktes u kunt laten meetellen voor subsidies of plaatsingsruimte mest. Meer informatie hierover leest u op de pagina’s van de regelingen:

GLB geconstateerd 2023 bekijken

Wilt u in Mijn percelen zien welke oppervlakte we hebben gebruikt voor de uitbetaling van GLB-subsidies in 2022? Zet de peildatum in Mijn percelen dan op 15 mei 2024. En zet de kaartlaag GLB geconstateerd 2023 aan. U ziet dan GLB geconstateerd op de percelen die u zelf in gebruik had. 

Wat als u meer aanvraagt dan de oppervlakte die wij voorstellen?

U kunt in de Gecombineerde opgave wel meer aanvragen dan de voorgestelde oppervlakte. Maar dat kan niet meer zijn dan de oppervlakte die u in Mijn percelen heeft ingetekend. Heeft u in de Gecombineerde Opgave subsidies of uitbetalingen aangevraagd over meer grond dan de voorgestelde oppervlakte? Dan kunnen wij:

  • uw aanvraag accepteren. U krijgt subsidie over de aangevraagde oppervlakte;
  • uw aanvraag accepteren. U heeft meer gebruiksruimte voor mest;
  • de topografische grens aanpassen;
  • uw aanvraag niet accepteren. U krijgt subsidie over de voorgestelde oppervlakte;
  • uw aanvraag niet accepteren. De gebruiksruimte voor mest is minder dan u heeft aangevraagd.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?