Gebruik van uw registratie in Mijn percelen

Gepubliceerd op:
5 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023

In de Gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan voor verschillende regelingen. Ook geeft u hierin gegevens door voor de mestwetgeving. Houd bij uw intekening rekening met de verschillen per regeling. En met het verschil tussen uw intekening en de oppervlakte zoals wij die voorstellen.

Oppervlakte per regeling

Het verschilt per regeling welke oppervlaktes u kunt laten meetellen voor subsidies of plaatsingsruimte mest. Meer informatie hierover leest u op de pagina’s van de regelingen:

BBR geconstateerd 2022 bekijken

Wilt u in Mijn percelen zien welke oppervlakte we hebben gebruikt voor de uitbetaling van betalingsrechten in 2022? Zet de peildatum in Mijn percelen dan op 15 mei 2023. En zet de kaartlaag BBR geconstateerd 2022 aan. U ziet dan BBR geconstateerd op de percelen die u zelf in gebruik had. 

Vanaf 2023 zijn alle betalingsrechten vervallen. Deze zijn vervangen door vergoedingen vanuit het GLB

Wat als u meer aanvraagt dan de oppervlakte die wij voorstellen?

U kunt in de Gecombineerde opgave wel meer aanvragen dan de voorgestelde oppervlakte. Maar dat kan niet meer zijn dan de oppervlakte die u in Mijn percelen heeft ingetekend. Heeft u in de Gecombineerde Opgave subsidies of uitbetalingen aangevraagd over meer grond dan de voorgestelde oppervlakte? Dan kunnen wij:

  • uw aanvraag accepteren. U krijgt subsidie over de aangevraagde oppervlakte;
  • uw aanvraag accepteren. U heeft meer gebruiksruimte voor mest;
  • de topografische grens aanpassen;
  • uw aanvraag niet accepteren. U krijgt subsidie over de voorgestelde oppervlakte;
  • uw aanvraag niet accepteren. De gebruiksruimte voor mest is minder dan u heeft aangevraagd.

Vragen over Percelen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?