Voorbeelden percelen registreren en Gecombineerde opgave

Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023
Gepubliceerd op:
5 oktober 2020

Gaat u als akkerbouwer, veehouder of tuinder de Gecombineerde opgave doen? Dan moet u uw percelen registreren. Dit is nodig om bijvoorbeeld gegevens door te geven voor de mestwetgeving en om als collectief de ANLb-subsidie aan te kunnen vragen.

Hoe u uw percelen registreert en wijzigt, leest u in het Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Hoe u de Gecombineerde opgave doet, leest u op de pagina Gecombineerde opgave. Hieronder vindt u enkele voorbeelden met tips om Mijn percelen te gebruiken en de Gecombineerde opgave in te vullen. Let erop dat deze voorbeelden alleen gelden wanneer de Gecombineerde opgave open is.

Voorbeeld 1: Registratie voor mestwetgeving

U dempt een sloot. En u wilt dat stuk grond toevoegen aan uw perceel. Hoe doet u dat en welke oppervlakte gebruiken we om uw gebruiksruimte te berekenen?

 1. Ga naar Mijn Percelen.
 2. Wijzig de intekening van uw perceel.
 3. Verstuur deze wijziging.
 4. Ga naar de Gecombineerde opgave.
 5. In de Gecombineerde opgave ziet u de voorgestelde oppervlakte staan. Dit is de oude oppervlakte zonder de gedempte sloot. Bij de berekende oppervlakte staat de nieuwe grotere oppervlakte. Deze oppervlakte neemt u over in het veld Opgegeven oppervlakte.
 6. Verstuur de Gecombineerde opgave als u deze helemaal heeft ingevuld.
 7. Wij controleren uw opgegeven grond met behulp van bijvoorbeeld luchtfoto’s.
 8. Klopt uw nieuwe intekening? Dan nemen we die over in onze registratie van de percelen.
 9. We gebruiken de oppervlakte die u heeft opgegeven om uw gebruiksruimte te berekenen.

Voorbeeld 2: Registratie voor subsidie ANLb

U ontvangt als collectief de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). De situatie voor het huidige jaar is hetzelfde als voor vorig jaar. Er is niets aan uw perceel veranderd. U hoeft uw percelen daarom alleen nog maar te controleren.

 1. Ga naar Mijn Percelen.
 2. Controleer uw ANLb-percelen. Staan ze goed geregistreerd, dan hoeft u niets te doen.
 3. Ga naar de Gecombineerde opgave.
 4. In de Gecombineerde opgave hoeft u niets te wijzigen aan de ANLb-percelen. Kies bij Alle percelen voor Opslaan en volgend perceel.
 5. Het collectief vraagt de betaling aan via SCAN-GIS.
 6. Wij controleren uw aanvraag met bijvoorbeeld luchtfoto’s.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?