Voorbeelden percelen registreren en Gecombineerde opgave

Gepubliceerd op:
5 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2020

Gaat u als akkerbouwer, veehouder of tuinder de Gecombineerde opgave doen? Dan moet u uw percelen registreren. Dit is nodig om bijvoorbeeld betalingsrechten aan te vragen of om gegevens door te geven voor de mestwetgeving.

Hoe u uw percelen registreert en wijzigt, leest u in het Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Hoe u de Gecombineerde opgave doet, leest u op de pagina Gecombineerde opgave. Hieronder vindt u enkele voorbeelden met tips om Mijn percelen te gebuiken en de Gecombineerde opgave in te vullen.

Voorbeeld 1: Registratie voor aanvraag betalingsrechten

U neemt op 1 januari 2021 een perceel van 3,89 ha over. En u wilt voor dit perceel ook betalingsrechten uit de Basisbetalingsregeling (BBR) aanvragen in de Gecombineerde opgave. Hoe doet u dit en welke oppervlakte gebruiken wij voor de betaling?

 1. Ga naar Mijn percelen.
 2. Neem het perceel over: kies voor Overnemen perceel en BBR geconstateerd.
 3. Verstuur deze wijziging.
 4. Ga voor het aanvragen van de BBR naar de Gecombineerde opgave.
 5. Ga in de Gecombineerde opgave naar Grond – regelingen grondgebonden.
 6. Nu gaan wij de oppervlakte die u in Mijn percelen heeft opgegeven, vergelijken met die voor de BBR. Is de hele oppervlakte landbouwgronden subsidiabel?
 7. Klik op het perceel. De voorgestelde oppervlakte is in dit voorbeeld 3,89 ha. De opgegeven oppervlakte is ook 3,89 ha. De oppervlaktes komen overeen voor de BBR. Aan de voorgestelde oppervlakte is in 2019 BBR toegekend.
 8. Verstuur de Gecombineerde opgave als u deze helemaal heeft ingevuld.
 9. We controleren uw aanvraag voor de BBR.
 10. U krijgt een beslissing op uw BBR-aanvraag.

Voorbeeld 2: Registratie voor mestwetgeving

U dempt een sloot. En u wilt dat stuk grond toevoegen aan uw perceel. Hoe doet u dat en welke oppervlakte gebruiken we om uw gebruiksruimte te berekenen?

 1. Ga naar Mijn Percelen.
 2. Wijzig de intekening van uw perceel.
 3. Verstuur deze wijziging.
 4. Ga naar de Gecombineerde opgave.
 5. In de Gecombineerde opgave ziet u de voorgestelde oppervlakte staan. Dit is de oude oppervlakte zonder de gedempte sloot. Bij de berekende oppervlakte staat de nieuwe grotere oppervlakte. Deze oppervlakte neemt u over in het veld Opgegeven oppervlakte.
 6. Verstuur de Gecombineerde opgave als u deze helemaal heeft ingevuld.
 7. Wij controleren uw opgegeven grond met behulp van bijvoorbeeld luchtfoto’s.
 8. Klopt uw nieuwe intekening? Dan nemen we die over in onze registratie van de percelen.
 9. We gebruiken de oppervlakte die u heeft opgegeven om uw gebruiksruimte te berekenen.

Voorbeeld 3: Registratie voor subsidie ANLb

U ontvangt als collectief de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). De situatie voor het huidige jaar is hetzelfde als voor vorig jaar. Er is niets aan uw perceel veranderd. U hoeft uw percelen daarom alleen nog maar te controleren.

 1. Ga naar Mijn Percelen.
 2. Controleer uw ANLb-percelen. Staan ze goed geregistreerd, dan hoeft u niets te doen.
 3. Ga naar de Gecombineerde opgave.
 4. In de Gecombineerde opgave hoeft u niets te wijzigen aan de ANLb-percelen. Kies bij Alle percelen voor Opslaan en volgend perceel.
 5. Het collectief vraagt de betaling aan via SCAN-GIS.
 6. Wij controleren uw aanvraag met bijvoorbeeld luchtfoto’s.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?