Wat is de BGT?

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
30 april 2020

Registreert u percelen? Dan ziet u de BGT-grenzen in Mijn percelen. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen.

Digitale kaart van Nederland

Tot en met 2022 gebruikten overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten waren niet allemaal gelijk en dat zorgde voor onduidelijkheid. De BGT heeft meer details en de grenzen sluiten helemaal op elkaar aan. Ook is de informatie actueler.

Alle overheden die werken met topografische informatie moeten de BGT gebruiken. Hierdoor gaan we allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

Actuele informatie in de BGT

De informatie op de BGT is actueler dan de informatie op de oude kaart. Dat komt doordat verschillende overheden en organisaties verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van de nieuwe kaart. We noemen hen de bronhouders en zij houden de objecten bij waar zij verantwoordelijk voor zijn. In de BGT ziet u bijvoorbeeld dat:

  • waterschappen verschillende schouw- en onderhoudspaden hebben toegevoegd;
  • gemeenten er bermen en erven in zetten.

Eerder zagen we dat niet. Nu weten we wel wat de functie van een stuk grond is. Daardoor kunnen we beter bepalen waar de grenzen van landbouwpercelen liggen.

Bronhouders

De bronhouders zijn:

  • alle gemeentes
  • alle provinciën
  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Ministerie van Defensie
  • Waterschappen
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wij beheren de grenzen van percelen met landbouwgrond namens het ministerie van LNV.

Duidelijkere luchtfoto

De luchtfoto’s in de BGT hebben een resolutie van minimaal 10 centimeter. De oude foto’s hadden een resolutie van 25 centimeter. De foto’s zijn nu dus veel duidelijker. Daardoor zien we beter waar perceelsgrenzen liggen en wat er op de percelen aanwezig is. De informatie over deze percelen is maximaal 18 maanden oud.

Vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?