Berekening POP3 jonge landbouwers

Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2022
Gepubliceerd op:
23 juni 2022

Wilt u wilt weten hoeveel subsidie u kunt krijgen voor POP3 jonge landbouwers? U krijgt maximaal 30% van uw totale kosten voor de investering(en). En u kiest zelf hoe u uw subsidie berekent.

Er zijn 2 manieren om uw subsidie te berekenen:

 • U verlaagt de subsidie voor elke bedrijfshoofd dat geen jonge landbouwer is.
 • Met de verdeling van het eigen vermogen van de jonge landbouwers in uw landbouwbedrijf.

Kies voor de berekening die in uw situatie de meeste voordelen heeft. Bereken uw subsidie met de voorbeelden op deze pagina.

Verlaging voor elke niet-jonge landbouwer

Heeft uw bedrijf meer bedrijfshoofden? En zijn sommigen van hen geen jonge landbouwer? U berekent de subsidie zo:

 • Tel de kosten op waarvoor u subsidie kunt krijgen en vermenigvuldig dat bedrag met 30%.
 • Verlaag dit bedrag met 20% voor elke niet-jonge landbouwer, tot maximaal 80%.
 • Ligt het bedrag dat daaruit komt tussen € 10.000 en € 20.000? U ontvangt dat bedrag.
 • Is het bedrag hoger dan € 20.000? U krijgt € 20.000. Dit is het bedrag dat u maximaal kunt krijgen.
 • Is het bedrag lager dan € 10.000? Wij betalen u niet.

Voorbeeldberekening van een verlaging per niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd

  Alle bedrijfshoofden zijn jonge landbouwers Verlaging met 1 niet-jonge landbouwer Verlaging met 2 niet-jonge landbouwers Verlaging met 3 niet-jonge landbouwers
Percentage 30% 30% 30% 30%
Verlaging van de subsidie 0% 20% van de € 18.000 40% van € 18.000 60% van € 18.000
Komt neer op een subsidiepercentage van 30% 24% 18% 12%
Subsidie (bij € 60.000 aan subsidiabele kosten) € 18.000 € 14.400 € 10.800 € 7.200 (dit is onder het minimum van € 10.000, dus geen subsidie)

Voor de berekening maakt het niet uit hoeveel jonge landbouwers er bedrijfshoofd zijn.

Onbevoegde maten of vennoten tellen niet mee in de berekening. Dit is bijvoorbeeld een stille vennoot, iemand die het bedrijf grote bedragen geld leent. Hij of zij wordt voor deze subsidie niet gezien als bedrijfshoofd. De verlaging geldt alleen voor bedrijfshoofden die geen jonge landbouwers zijn.

Verdeling van het eigen vermogen

Kiest u voor een berekening van de subsidie met een verdeling van het eigen vermogen in uw landbouwbedrijf? U maakt de berekening zo:

 • Tel de kosten op waarvoor u subsidie kunt krijgen en vermenigvuldig dat bedrag met 30%.
 • Vermenigvuldig het resultaat met het percentage eigen vermogen (EV) dat eigendom is van alle jonge landbouwers in het landbouwbedrijf.
 • De formule is: subsidiabele kosten x 30% x percentage EV = subsidie.
 • Ligt het bedrag dat daaruit komt tussen € 10.000 en € 20.000? U krijgt dat bedrag.
 • Is het bedrag hoger dan € 20.000? U ontvangt € 20.000. Dit is het bedrag dat u maximaal kunt krijgen.
 • Is het bedrag lager dan € 10.000? We betalen u niet.

Voorbeeldberekening

U bezit 95% van het vermogen van uw bedrijf. U wilt investeren in een spuitmachine van € 60.000 en vraagt hiervoor subsidie aan. De berekening ziet er zo uit:

 • € 60.000 x 30% = € 18.000
 • € 18.000 x 95% = € 17.100
 • U krijgt: € 17.100

Accountantsverklaring verplicht

Wilt u de berekening maken voor de verdeling van het eigen vermogen? U moet bewijzen wat uw totale eigen vermogen in uw landbouwbedrijf is. Dit doet u met een accountantsverklaring. Dit heet een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400). Uw accountant stelt deze verklaring op. Hij gebruikt hiervoor uw financiële gegevens. Hierin staat bijvoorbeeld ook hoe het eigen vermogen verdeeld is.

Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). U vraagt een model-verklaring aan bij de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Stuur hiervoor een e-mail naar de VLB. Deze verklaring bewaart u in uw eigen administratie.

Meer weten?

Lees meer over de POP3 jonge landbouwers.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?