Definitief besluit ontheffing PHS Nijmegen en Westentree 2024

Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2024
Gepubliceerd op:
3 april 2024

ProRail heeft een ontheffing aangevraagd voor het uitvoeren van het project PHS Nijmegen en Westentree 2024. Hierover zijn geen zienswijzen bij ons binnengekomen. De minister voor Natuur en Stikstof heeft nu een definitief besluit genomen over de ontheffing.

Informatie over het project

ProRail werkt aan de herinrichting van het emplacement van Station Nijmegen. Hiermee willen zij hoogfrequent spoor vervoer (HSP) op het traject Schiphol – Utrecht – Arnhem mogelijk maken. Daarvoor wil ProRail het station, de sporen en het opstelterrein aanpassen. In het werkgebied komen de gewone dwergvleermuis en de wilde averuit voor. De werkzaamheden van ProRail kunnen invloed op deze soorten hebben. Daarom is een ontheffing nodig voor de Wet natuurbescherming. In de ontheffing staat onder andere hoe de effecten op de soorten zullen worden verminderd.

Definitief besluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 
 

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Maak dan een afspraak met publiekscontacten ProRail via 0800 77 67 245.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?