Definitief besluit ontheffing project PHS Zuidwestboog Meteren

Gepubliceerd op:
7 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 november 2023

ProRail heeft een ontheffing aangevraagd voor het uitvoeren van het project PHS Zuidwestboog Meteren. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de ontheffing.

Informatie over het project

Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werkt ProRail aan een nieuwe tweesporige verbindingsboog bij Meteren. Dit zorgt ervoor dat goederentreinen naar het zuiden kunnen rijden vanaf de Betuweroute en andersom. Langs de spoorboog leeft een aantal beschermde diersoorten. Het kan zijn dat de werkzaamheden van ProRail invloed hebben op deze soorten. Daarom is de ontheffing beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.  

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure. Voor dit definitieve besluit geldt de beroepsprocedure zoals deze in het definitieve besluit staan omschreven.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?