Definitief besluit vergunningen ensisvisserij in Natura 2000-gebieden

Laatst gecontroleerd op:
23 april 2024
Gepubliceerd op:
9 januari 2024

4 verschillende vissers hebben ieder een vergunning aangevraagd voor de ensisvisserij in verschillende Natura 2000-gebieden. Hier zijn geen zienswijzen over binnen gekomen bij RVO. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunningen.

Informatie over de aanvragen

Vier vissers vroegen een vergunning aan voor het vissen op ensis. Dit is een schelpdier dat ook wel scheermes genoemd wordt.

De visgebieden liggen in Natura 2000-gebieden Voordelta, Vlakte van de Raan, Noordzeekustzone en Westerschelde & Saeftinghe. Het kan dat de activiteiten van de vissers invloed hebben op deze gebieden. Daarom zijn de vergunningsaanvragen beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming. 

Definitieve besluiten bekijken

In de definitieve besluiten leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.
Hieronder vindt u per vaartuig het besluit en de bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met een of meerdere van de definitieve besluiten? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit waar het over gaat inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.  

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?