Definitief besluit verspreiden baggerspecie Nieuwe Sluis Terneuzen

Laatst gecontroleerd op:
8 november 2023
Gepubliceerd op:
8 september 2023

Rijkswaterstaat heeft een vergunning aangevraagd voor het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde. Hierover zijn geen zienswijzen bij ons binnengekomen. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning. 

Informatie over de bouw van de nieuwe sluis

Om de nieuwe sluis bij Terneuzen te bouwen zou origineel baggerspecie (afgegraven grond) gestort worden voor de kust van Vlaanderen. Daar was al goedkeuring voor gegeven. Het plan is daarna gewijzigd. De afgegraven grond wordt in plaats daarvan gestort in de Westerschelde. Daarom is de vergunningsaanvraag aangepast en moest deze opnieuw worden goedgekeurd.

De baggerspecie wordt gestort in het Natura 2000-gebied Westerschelde. De werkzaamheden kunnen invloed hebben op het gebied. Daarom is de aanvraag met de Wet natuurbescherming beoordeeld.

Definitief besluit bekijken

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze hebt doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?