Wijziging ontwerpbesluit verspreiden baggerspecie Nieuwe Sluis Terneuzen

Gepubliceerd op:
8 september 2023

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning geven voor het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde. Het project heeft invloed op een Natura 2000-gebied. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over de bouw van de nieuwe sluis

Om de nieuwe sluis bij Terneuzen te bouwen zou origineel baggerspecie (afgegraven grond) gestort worden voor de kust van Vlaanderen. Daar was al goedkeuring voor gegeven. Het plan is nu alleen gewijzigd. De afgegraven grond wordt in plaats daarvan gestort in de Westerschelde. Daarom is vergunningsaanvraag aangepast en moet deze opnieuw worden goedgekeurd.

De baggerspecie wordt dus gestort in het Natura 2000-gebied Westerschelde. De werkzaamheden kunnen invloed hebben op het gebied.

Een zienswijze indienen

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door van 9 september tot en met 21 oktober een zienswijze door te geven. Komt uw zienswijze na 21 oktober bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven met een formulier. Om in te loggen heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Ontwerpbesluit bekijken

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project. 

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 34095807
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar ons via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?