Ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen

Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2022
Gepubliceerd op:
27 oktober 2021

De minister voor Natuur en Stikstof heeft het programma voor de legalisatie van meldingen tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. Zij maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon van 10 november 2021 tot en met 22 december 2021 op het ontwerpprogramma reageren met een zienswijze.

Het programma is het beleidskader voor de legalisatie van PAS-meldingen. Hierin staan de maatregelen om stikstofruimte vrij te maken voor PAS-meldingen. Het legt ook uit hoe we een PAS-melding controleren en hoe een vergunning geven gaat. Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen gaat op 28 februari 2022 in.

Wat is een PAS-melding?

Op 1 juli 2015 begon het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. En om de lasten van de initiatiefnemers van deze activiteiten te verlichten.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. De Europe Unie maakte de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen. De RvS oordeelde dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wnb. Hierdoor is voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. Voor sommige van deze projecten was al een PAS-melding gedaan.

Programma bekijken

In het vastgestelde legalisatieprogramma PAS-meldingen leest u het programma dat de minister heeft vastgesteld. Ook vindt u hier de Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de 8 ingediende zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in het vastgestelde programma.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?