Ontwerpbesluit ontheffing PHS Nijmegen en Westentree

Gepubliceerd op:
3 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een ontheffing te verlenen voor de uitvoering van het project PHS Nijmegen en Westentree door ProRail. Het project heeft invloed op meerdere beschermde diersoorten. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over het project

ProRail werkt aan de herinrichting van het emplacement van Station Nijmegen. Hiermee willen zij hoogfrequent spoor vervoer (HSP) op het traject Schiphol – Utrecht – Arnhem mogelijk maken. Daarvoor wil ProRail het station, de sporen en het opstelterrein aanpassen. In het werkgebied komen de gewone dwergvleermuis en de wilde averuit voor. De werkzaamheden van ProRail kunnen invloed op deze soorten hebben. Daarom is een ontheffing nodig voor de Wet natuurbescherming. In de ontheffing staat onder andere hoe de effecten op de soorten zullen worden verminderd.

Een zienswijze indienen

U kon reageren op het ontwerpbesluit van de minister. Daarvoor moest u voor 15 mei 2024 een zienswijze doorgeven. Een zienswijze indienen is niet meer mogelijk. 

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 
 

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Maak dan een afspraak met publiekscontacten ProRail via 0800 77 67 245.

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?