Ontwerpbesluit vergunning droppable oyster structures Borssele

Gepubliceerd op:
1 juli 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te geven voor plaatsen van droppable oyster structures door Ørsted. Het project heeft invloed op 2 Natura 2000-gebieden. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te sturen.

Informatie over het project

Ørsted vraagt een vergunning aan voor Droppable Oyster Structures. Bij deze pilot laten Ørsted en Van Oord oesterstructuren afzinken rond 2 windturbines in windparken Borssele 1 en 2. Zij willen onderzoeken of dit kan helpen bij het herstel van de Europese platte oester in de Noordzee.

Het project kan invloed hebben op natuurwaarden van Natura 2000-gebieden Vlakte van de Raan en Voordelta.

Een zienswijze indienen

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door een zienswijze door te geven. Dit kan van 2 juli tot en met 13 augustus 2024. Komt uw zienswijze na 13 augustus 2024 bij ons binnen? Dan kan de minister deze niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Zienswijze doorgeven 

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met een passende beoordeling.

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 58927803
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?