Definitief besluit vergunning proefboring in de Noordzee

Laatst gecontroleerd op:
16 oktober 2023
Gepubliceerd op:
23 augustus 2023

Dana Petroleum Netherlands B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor een proefboring in de Noordzee. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Informatie over de proefboring

Dana Petroleum Netherlands B.V. wil met een proefboring onderzoeken of het een bestaand gasveld kan uitbreiden. De proefboring moet vaststellen of er economisch winbaar aardgas aanwezig is. Hiervoor is een installatie op de Noordzee nodig vanaf het bestaande boorplatform P11-B-DeRuyter naar het Johan de Liefde prospect in het naastgelegen P10b mijnbouwblok.

Het boorplatform ligt in het Natura 2000-gebied de Bruine Bank en op 58 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Voordelta. Het kan dat de werkzaamheden van Dana Petroleum Netherlands B.V. invloed hebben op deze gebieden. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.
 

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?