Vergunningsaanvraag voor hoogspanningsstation Amaliahaven

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2024
Gepubliceerd op:
22 februari 2024

Tennet TSO B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor de aanleg en exploitatie van het hoogspanningsstation Amaliahaven 380kV op de Maasvlakte. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitef besluit genomen over de vergunning. 

Informatie over het project

Tennet TSO B.V. vraagt een vergunning aan voor de aanleg en exploitatie van het hoogspanningsstation Amaliahaven 380kV op de Maasvlakte. Dit nieuwe hoogspanningsstation vergroot onder andere de aansluitcapaciteit van de Net op zeeverbindingen van IJmuiden Ver Beta en Gamma. Hiermee helpt dit de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen.

De activiteiten van Tennet TSO B.V. kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Voordelta, Voornes Duin, Haringvliet, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Grevelingen en Solleveld & Kapittelduinen. Wij hebben deze vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 ontvangen. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming en niet volgens de Omgevingswet. 

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.  

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?